Když tester naměří…? Dusičnany.


Všem vám, kdo vlastníte menší nebo velké zahradní jezírko doporučujeme monitorovat hodnoty vody pomocí proužkového testeru.

V krabičce je deset proužků, měří najednou 5 zásadních ukazatelů kvality vody, vystačit by vám měly na celou sezónu a odměnou vám bude pěkná voda plná zdravých ryb. Tak nekupte to! Ale co s tím, co naměřím?

Dusičnany a dusitany
Toto téma by vydalo na desítky stran odborného textu, pro nás jednoduše v obou případech platí, že méně je dobře. Dusitany jsou toxické pro ryby a většinou se nevyskytují ve vodě ve vysokých koncentracích. Nejsou stabilní a v jezírku podléhají poměrně rychle nitrifikaci mikroorganismy na dusičnany. Dusičnany  nebezpečné pro ryby nejsou, při obsahu 80mg/l mohou kaprovité ryby ještě bez problémů prosperovat, toxická je až koncentrace okolo 1000mg/l. Vyšší obsah dusičnanů ale využijí jednoduché organismy jako sinice především na jaře, kdy se přemnoží do nevzhledné zelené masy, která navíc může následně zapříčinit deficit kyslíku a úhyn ryb.
Co s tím? Vyčistěte jezírko od detritu na dně. Nehnojte. Omezte množství ryb. Aplikujte BAENZY – sezóna. Trpělivě počkejte, až začnou dusičnany spotřebovávat i vodní rostliny. Dusičnany v jezírku jsou produktem nitrifikace nižších oxidačních stupňů dusíku na vyšší určitými druhy mikroorganismů. BAENZY – sezóna obsahuje vybrané druhy bakterií, které postihují celý řetězec nitrifikace a denitrifikace a protože se jedná o podobně jednoduché mikroorganismy jako sinice, „soupeří“ s řasou o zdroje. Efektem je postupné vyčeření vodního sloupce a díky namnožení bakterií snazší rozklad uhynulé zelené hmoty na dně.

 
Radostné chvíle s jezírkem přeje
váš Vodnář