Zahradní jezírko na jaře


Z hlediska časové i finanční náročnosti je vždy lepší příčinám problémů s jezírkem či rybníčkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče. Po zimním období je důležité, aby se ustavila zdravá a pohledná biologická a biochemická rovnováha.

Z hlediska časové i finanční náročnosti je vždy lepší příčinám problémů s jezírkem či rybníčkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče. Po zimním období je důležité, aby se ustavila zdravá a pohledná biologická a biochemická rovnováha.

V každém vodním ekosystému musí být nastavena rovnováha pro správné zachování všech biologických pochodů a funkcí. Jezírko nebo rybníček je otevřený biotop a platí, že čím menší, tím je náročnější udržet jeho funkčnost, stabilitu a estetickou hodnotu. Pokud se v novém jezírku nebo rybníčku nenastaví biologická rovnováha a do vody se vysadí ryby, dojde k rozkladu exkrementů, což vytvoří prostředí bohaté na živiny pro růst a množení řas i sinic. Prevencí proti takovému znehodnocení vašeho díla je dodání správného poměru užitečných bakteriálních kultur do vodního prostředí. Pro nastavení rovnováhy a naočkování prostředí je nejvhodnější přípravek Baenzy-Start a do biofiltru sestava nitrifikačních bakterií přípravku BAENZY-filtr.

V jarních měsících se voda velmi rychle prohřívá a zrychlují se pochody všech organismů. Proto je dobré pomocí testerů pravidelně měřit kvalitu vody a obsah látek. Testery vám pomohou zjistit, zda se některé ze sledovaných parametrů jako dusitany, dusičnany, alkalita, tvrdost nebo pH neodchylují od ideálních hodnot. Téměř ve všech případech lze nenásilně jezírku pomoci se dostat zpět do ideálních hodnot. Pro dusitany a dusičnany to bude přípravek Baenzy-sezóna, pH a alkalitu upravíme pomocí přípravku pH plus/mínus a obsah fosforu snížíme aplikací Fosfosorbu. Nezbytnou podmínkou správného fungování bakterií je vzduchování a neustálý oběh vody přes filtrační sestavu.