Řasa v jezírku?


Jezírko není bazén. Základní a zásadní odlišnost mezi oběma typy zahradních nádrží je, že v bazénu je voda sterilní, bez života, pod stálou hladinou biocidních látek, abychom zabránili růstu jakýchkoli mikroorganismů včetně řas.

Poradíme vám, jak jí předcházet i jak řešit následky

Komu se podařilo bazén odzimovat až na konci května, viděl, jak se do vody vrátil život v podobě jednoduchých mikroskopických řas, které s narůstající teplotou a denním světlem pokryly dno i stěny. Během půl roku se do vody dostalo listí, pavouci, dešťovky a prach spolu s rozkladači, kteří do vody uvolnili dusíkaté látky, a uvolněné živiny mohly začít využívat sinice a řasy. Převeďte si tento koloběh do otevřeného jezírka, kde je řádově více živin a navíc zooplankton a vodní hmyz. A v rybníčku ryby, někdy hodně ryb.

1. Řešte příčinu! Snižte obsah dostupných živin!

• Snižte teplotu vody i dostupné světlo zastíněním, hloubkou a přípravkem BIOSOIL.
• Snižte obsah dostupných živin a udržujte hladinu dusičnanů pod 20ppm.
• Udržujte alkalitu na hodnotě cca 120ppm, aby pH nekolísalo a drželo se okolo 7.
• Vyvarujte se příliš tvrdé vody, není přirozená ani pro rostliny, ani pro ryby, ale řasám moc nevadí. Pomůže Změkčovač nebo také BIOSOIL, pokud užíváte studnu jako zdroj.
• Zbavte jezírko organické hmoty. Vysajte občas dno a pravidelně čistěte dostatečně dimenzovaný komorový filtr.
• Okysličujte vodu čeřením hladiny, aerátory a neustálou rotací, abyste zajistili odbourání škodlivin a správnou funkci biofiltru.
• Využijte vodních rostlin jako další filtrační stupeň i jako okrasný prvek.
• Používejte vyvážená prémiová krmiva pro ryby a nepřekrmujte je.
• Zapojte do práce bakterie a kontrolujte kvalitu vody testery.

 

Je toho dost…ale tvoříte Černé jezero na opravdu malé ploše…..věnujte se jí!

Na fotce je rybníček, který majitel osadil doma zhotovenou vícekomorovou filtrací s nitrifikačními bakteriemi teprve na začátku května, do té doby voda pouze rotovala pomocí čerpadla. Do tří týdnů po aplikaci a užívání výše uvedených přípravků viděl ryby, dnes i kameny na dně v 1,5m hloubce. Síťky s Fosfosorbem a Na dusičnany umístil ve filtraci na odtok. Rybníček je osazen asi 15ks KOI a po dvou karasech a jesenech. A snad všemi okrasnými vodními rostlinami, co lze u nás koupit.

Anorganické dusíkaté látky a fosfor jsou limitující živiny pro řasy. Pochází ze všech organických zbytků na dně jezírka a my tomuto rozkladnému procesu pomůžeme vybranými druhy heterotrofních bakterií přípravků BAENZY-start a BAENZY-sezóna. Takto uvolněný amoniakální dusík následně převedou nitrifikační bakterie (namísto řas) z BAENZY-filtr na dusičnanový, který následně zpracují vodní rostliny namísto jiných řas. Na našich webových stránkách je sestava doporučených vodních rostlin, které v průběhu celé sezóny střídavě kvetou a odebírají živiny z vody. Testerem 5v1 kontrolujte hladinu dusičnanů a nad 20ppm nespotřebované dusičnany odeberte spolu s fosforem přípravky Na dusičnany a Fosfosorb. Dáte je na výtok ve filtru nebo někam na potůček. Bakterie v biofiltru potřebují tmu a neustále krmit amoniakálním dusíkem a kyslíkem, proto rotace vody a vzduchování, kterým rovněž potlačujeme denitrifikaci na vzdušný dusík, který využívají jako zdroj živin sinice. Správně navržené krmivo je důležité nejen pro zdraví a kondici ryb, ale stejně tak pro rybníček. Bílkoviny jako zdroj dusíkatých látek ryby ze správného poměru bílkoviny/tuky/cukry zapracují do těla a v menší míře odchází do vody v exkrementech. Vodnář dodává krmivo pro kaprovité ryby KOI junior/senior i potápivé krmivo JESETER junior/senior se zvýšeným obsahem tuku. Významnou letošní novinkou je obohacení vitaminového přípravku RYBAFIT o enzym fytáza, který umožní kaprovitým rybám zpracovat podstatnou část rostlinného fosforu z krmiva, tzn. limitující živiny řas. Na začátku jsme zmínili BIOSOIL, pomocník, který odfiltruje část dostupného UV světla pro vláknitou řasu. Díky huminovým látkám vodu rovněž změkčuje a díky extraktu z ječmene do vody uvolňuje látky, které potlačují růst řas.

Na fotce je rybníček, který majitel osadil doma zhotovenou vícekomorovou filtrací s nitrifikačními bakteriemi teprve na začátku května, do té doby voda pouze rotovala pomocí čerpadla. Do tří týdnů po aplikaci a užívání výše uvedených přípravků viděl ryby, dnes i kameny na dně v 1,5m hloubce. Síťky s Fosfosorbem a Na dusičnany umístil ve filtraci na odtok. Rybníček je osazen asi 15ks KOI a po dvou karasech a jesenech. A snad všemi okrasnými vodními rostlinami, co lze u nás koupit.

 

2. Ale já už řasu mám, co s tím?

Když budete trpěliví a budete postupovat podle návodu nahoře, potlačíte řasu přirozenou cestou, voda se projasní a nastavíte v jezírku podmínky, že při troše tolerance k nějaké řase na kamenech budete mít radost z čisté vody, kvetoucích rostlin a vitálních ryb.

Zelená voda?
Pokud se řasy a sinice namnožily až do podoby vodního květu, může dojít k uvolnění toxinů, velkému kolísání pH a hladiny rozpuštěného kyslíku, což může vést až k úhynu ryb. Doporučujeme přistoupit k rychlému zásahu a jezírko zelené hmoty zbavit. Přípravek Vločka-jezírka stlačí po skropení hladiny zelenou hmotu ke dnu, odkud ji vysajte pryč. Zásah provádějte během dne, abyste mohli kontrolovat chování ryb a případně je odlovit. Zajistěte dostatečné vzduchování a oběh vody, neutrální pH a postupujte podle návodu. Nakonec zkuste zajistit jezírku podmínky, jako doporučujeme v předchozích odstavcích.

Vláknitá řasa?
Roste ze dna, když bude mít dost světla. Jak je omezit, píšeme v úvodu. Pokud i přesto vlají dlouhé provazce tak, že se vám nelíbí, zkuste je vytrhat přípravkem NA ŘASY, který je vynese na hladinu, z níž je odeberete. Následně můžete aplikovat přípravek Systém, který vytváří prostředí, ve kterém se řasám nedaří. Již se nejedná ale o přírodní cestu a může dojít k poškození některých vodních rostlin v čele s lekníny.

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v jezírkách a rybníčcích

Sortiment jsme rozdělili do několika skupin, aby byl přehledný a snadno k pochopení – BAENZY pro nastavení biorovnováhy, NA ŘASY pro řešení důsledků, SPOLEČNÉ DOPLŇKY pro řešení úpravy alkality, pH, tvrdosti vody, KRMIVA, LÉČIVA a MALÁ JEZÍRKA. Úplný sortiment také často najdete v hobby prodejnách ve vaší blízkosti.

Vaše voda, naše starost, víme, co vás trápí, známe řešení a máme pro vás funkční přípravky. Napište nebo zavolejte, když budete potřebovat radu, pochlubit se anebo nás pochválit.