Slovník pojmů


Slovník pojmů poskytuje rychlý přehled a vysvětlení klíčových výrazů a termínů z oblasti přípravků pro jezírka

Slovník pojmů poskytuje rychlý přehled a vysvětlení klíčových výrazů a termínů z oblasti přípravků pro jezírka
j | k | s | u | v | z | Ř

Jeseter -  Jeseter je rod chrupavčitých ryb. Vyznačuje se protáhlým tělem pokrytým velkými kostěnými štítky, které se nacházejí v pěti podélných řadách - jedna na hřbetě, jedna na každém boku a dvě na břišní straně těla. Ocasní ploutev je značně nesouměrná, horní lalok je výrazně delší než spodní. Rypec je značně protáhlý a je opatřen čtyřmi vousky. Jeseteři jsou poměrně starobylou skupinou ryb, jejich nejstarší zástupci se objevili již v období svrchní křídy (stupeň kampán, asi před 80 miliony let). Mají až 520 chromozomů.
Jezírko s biologickou filtrací -  Nemáme-li dostatek prostoru, nebo vyžadujeme-li lepší kvalitu vody, musíme přírodě pomoct. Tím, že zmenšíme plochu jezírka, zmenšíme také prostor ve kterém žijí „užitečné bakterie“, které se v přírodních nádržích starají o proces nitrifikace. Proto je nutné tento prostor nahradit, zpravidla použitím jezírkové filtrace, která supluje prostor potřebný pro osídlení bakteriemi a kterého je v jezírku nedostatek. Jezírkové filtrace jsou nádoby, ve kterých je filtrační médium, jedná se o porézní materiál, který je vhodný k osídlení bakteriemi. Celý filtrační proces probíhá na přírodní bázi, bez aplikace jakékoliv chemie.
Jezírko se samočistící schopností -  Tato koupací jezírka jsou založena pouze na přírodních samočistících principech a k čištění vody využívají funkci vodních rostlin a nitrifikačních bakterií. Pro správnou účinnost je potřeba poměrně velká plocha hladiny, min. 100 m², lépe však více. Polovina plochy jezírka je určena jako regenerační zóna osázená vodními a bahenními rostlinami, kde hloubka vody je do 0,5 m. O samotný proces čištění vody se pak postarají bakterie (nitrifikace) a vodní rostliny, které z vody odeberou živiny, které by jinak posloužily řasám. Jezírko se obejde zcela bez jakékoliv techniky, musíme ale počítat s tím, že občas bude docházet k zakalení vody, nebo růstu řas.
Karas stříbřitý -  Karas stříbřitý je druh ryby z čeledi kaprovitých. Je to jedna z nejdéle chovaných ryb v péči člověka pro okrasu, nikoli pro užitkové účely. Jako první se jejím chovem začali zabývat staří Číňané a funkce chovatele těchto ryb v královském paláci byla plně legalizována jako zaměstnání. Postupem času byla z původně divoké formy vyšlechtěna řada chovatelských forem. Vyskytuje se také ve vodních plochách v České republice v divoké formě a je poměrně hojný. Karas stříbřitý roste až do 30 cm. Je to typická ryba jezírek, která je nenáročná na péči. Milují slunce a velmi rychle se rozmnožují. U nás je považován za invazivní druh. Zajímavostí je, že oplodnění jiker zajišťuje samec jakékoliv kaprovité ryby a výsledek je vždy jikrnačka karase stříbřitého.
Koi kapr -  Kapr koi, je ozdobný druh kapra vyšlechtěný z jeho divoké formy, který se chová pro dekorativní účely v zahradních jezírkách či bazéncích. Jednotlivé typy kaprů koi se od sebe liší zbarvením, vzorováním a šupinami. K nejrozšířenějším barvám patří bílá, černá, červená, žlutá, modrá a krémová. Zřejmě nejpopulárnějšími variantami koi jsou Gosanke, vyšlechtěná z dvoubarevné formy Kohaku, Taišo Sanšoku a Šówa Sanšoku. Existuje 18 základních typů s rozdílnými názvy. U vícebarevných variant koi prý neexistují dva kapři, kteří by byli naprosto stejní.
Koupací jezírko -  Koupací jezírko nebo přírodní koupací biotop je alternativou ke klasickému zahradnímu koupacímu bazénu. Základ tvoří přírodní systém, využívající vhodně vybrané rostliny k čištění bez pomoci přípravků dezinfekčních a chemických. Jezírko má daný poměr regenerační zóny tzv. čisté vodní plochy, a mělké vody, která je osázena bahenními, vlhkomilnými a vodními rostlinami jako jsou orobince, vodní kosatce a okrasné trávy. V ČR se jedná z větší části o rákosy či orobince. Tento uměle vytvořený biotop má nevýhodu oproti klasickému bazénu, aby fungoval dokonale, je potřeba velký prostor. Obvyklá velikost se pohybuje od 80 až do 100 m², jinak by nebyl dosažen stabilní a samočisticí efekt. Tento bazén tvoří část pro plavce, obvykle hluboká minimálně 2 m, a regenerační zóny, kterou tvoří několik různě hlubokých lagun s vodními rostlinami. Část pro neplavce má hloubku 0 – 1 m, je vysypána oblázky a přechází v část pro plavce, kde je hloubka již o mnoho větší než na hranici pro neplavce, aby bylo snadnější udržet požadovanou kvalitu vody.
Řasy -  Nižší jednobuněčné nebo vícebuněčné rostliny, jejichž tělo tvoří stélka žijící ve vodách a v půdě. Vytvářejí zelený mazlavý povlak na vlhkých kamenech, cestičkách a jiných vlhkých místech. Ve vodě pak volně plovoucí vodní sinice a řasy zeleně zbarvující vodu, nebo vláknité vodní řasy tvořící husté porosty
Skimmer -  Fungování skimeru je vlastně velmi jednoduchým procesem. Díky stálé cirkulaci vody pomocí filtrace, skimmer dosáhne stavu, že tenká vrstva hladiny vody s plovoucími nečistotami zůstane v koši skimmeru a neklesne na dno zahradního jezírka.
UV lampa -  Úlohou UV lampy je odstranit z vody škodlivé bakterie a choroboplodné zárodky způsobující zelenou vodu, pomocí UV záření. Lampa se zapojuje mezi jezírkové čerpadlo a filtr. Při jezírku bez ryb výrobci doporučují min. výkon 1 Watt/m3 vody, pro jezírka s rybí osádkou pak min. 2 resp. optimálně  4 Watty/m3 vody.
Vodní rostliny -  Vodní rostliny rozdělujeme  jako plovoucí na hladině a kořenící v bahně na dně (lekníny), volně plovoucí (vodní hyacint), zcela ponořené (vodní mor), nebo mají jak ponořené, tak na vzduchu rostoucí části (lakušník).
Vzduchování -  Vzduchovací kompresory dodávají do zahradního jezírka potřebný kyslík. Abychom se vyvarovali tvorbě nepříjemných řas a pomohli rybám ke kvalitnímu životu, musí voda jezírku stále alespoň minimálně proudit. Voda tak prochází mezi rostlinami, které jezírko průběžně čistí a filtrují. Pokud v zahradní jezírku není dostatečné množství kyslíku, samočistící proces se v něm omezuje a nebo úplně zastaví.
Základní hodnoty vody v jezírku -  pH Neutrální voda dosahuje hodnoty pH 7. Vhodné hodnoty pro chov ryb jsou pH 6-8. V kyselém prostředí pod pH 4 nebo zásaditém nad 11,5 pH ryby hynou. Karbonátová tvrdost - Celková alkalita (KH) Úroveň koncentrace uhličitanových iontů ve vodě by se měla pohybovat v rozmezí 5-12° KH. Optimálně okolo 8 ° KH, od této hodnoty a výše se již nemění pH, vyšší tvrdost vody rybám nevadí. Před úpravou vody se vždy na stabilizaci KH. Celková tvrdost (GH) Voda v jezírku by měla mít tvrdost v rozmezí 8-14°dGH nebo 1,5-2,5 mmol/l (1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně (dGH). Dusitany - nitrity (NO2) Nitrity (NO2) by neměly být v jezírku měřitelné, jelikož jsou prudce jedovaté. Při chovu KOI by hodnota (NO2) neměla překročit 0,1 mg/l. Dusičnany - nitráty (NO3) Hodnota nitrátů (NO3) v zahradním jezírku by měla být menší než 20 mg/l, což je hraniční hodnota, kdy dusičnany mohou zpět zredukovat na nebezpečné dusitany. Hodnota dusičnanů v zahradním jezírku by se dlouhodobě měla pohybovat pod 10 mg/l.