Rady a tipy

pro péči o jezírko

Jezírko je živý organismus a je nutné jej udržovat v dobré kondici po celý rok. Zabýváme se péčí o vodu více než deset let. V naší poradně se seznámíte s dotazy a reakcemi, jak se o jezírko a rybníček průběžně starat, jak řešit problémy i jak jim předcházet. Přejeme vám krásné chvíle u vašeho jezírka.

Vločkování je dramaticky rychlý zásah do prostředí, na které si ryby během zanesení vody řasou a sinicemi zvykaly postupně během dnů až týdnů. I když se podobné zásahy provádí na větších nádržích

Ryby raději odlovte do oddělené nádrže se stejnou vodou z rybníčku, abyste je nevystavili náhlé změně prostředí! Pokud je nemůžete odlovit, proveďte celou operaci během dne, kdy můžete chování ryb pozorovat a zasáhnout. Skrápějte hladinu vodou kvůli provzdušnění. Sediment z rybníčku odsajte vysavačem nebo gulou tak, aby se nevracel zpět do vody.
Neprovádějte zásah, když je pH mimo rozsah 6,5-8, teplota nad 23°C a alkalita je pod 80ppm.

Vločkování je dramaticky rychlý zásah do prostředí, na které si ryby během zanesení vody řasou a sinicemi zvykaly postupně během dnů až týdnů. I když se podobné zásahy provádí na větších nádržích ( Brněnská přehrada, Máchovo jezero) bez negativních následků na rybí populaci, zahradní rybníček je řádově menší a koncentrace ryb naopak značně vyšší než v přehradách. Stlačení řas ke dnu rybníčku provedeme naopak násilně během několika hodin, kdy se může změnit celá řada parametrů vody, které mohou být pro ryby fatální. Může to být důsledek lokální změny pH, kdy se z vazby uvolní amoniak NH3 při pH nad 9 nebo jednoduché formy hliníku při pH pod 5,8. Může to být deficit kyslíku nad ránem, kdy jej spotřebovávají jak rostliny, tak ryby a již večer jej měly ryby tak akorát pro sebe. Nejasný je i vliv mikrovloček na žábra ryb a jejich možné zanesení. Nízká alkalita nedokáže účinně velkým výkyvům pH zabránit. Nakonec nelze ani vyloučit uvolnění toxinů sinic a řas při jejich násilném stlačení a nahromadění.

Jaro, Léto, Podzim

V 2013 udělali jezírko, 70 m3 vody, odpolední slunce, bez ryb, technologii jsme nepoužili, rostlin je tam žalostně málo, to víme. Nedaří se udržet čistotu – zakalenost…..

Doporučuji trochu pozměnit postup či péči. Nejprve se zbavit zelené hmoty – Vločkou-jezírka stlačit hmotu ke dnu a vysát ji vysavačem pryč. Pak „vytrhat“ zbylou řasu ze dna přípravkem Na řasy- Kontakt, vyplave na hladinu, ze které ji obsluha stáhne. Pak rozlít po hladině z konve přípravek Systém, je nerozpustný, tak ať obsluha nečeká. Po asi třech dnech rozlít Baenzy-sezóna. Vše na kubaturu jezírka, klidně trochu předimenzovat, ne méně. Ještě doporučuji Biosoil, který pomůže vodu změkčit, maskovat kovy a stáhnout pH, které ale by mělo být spíše nižší. Lépe pod 7, rostlinám to vadit nebude, řase ano. Na to asi Biosoil stačit nebude, tak „pH-mínus“.
Změníme tak látky, na které si mohla řasa zvyknout. Ještě doporučuji schovat někam, kde voda proudí „Fosfosorb“, aby vytahal z vody fosfor.
Jinak více vodních rostlin by prospělo, tahaly by z vody hnojivo pro sebe a méně by zbývalo na řasu.

Jaro, Léto, Podzim

Máme jezírko hluboké asi 70 cm. Lekníny a další rostliny na zimu vyjímáme, aby nezmrzly. Zajímalo by mě, zda je lepší na podzim vyčerpat vodu a na jaře napustit novou, nebo nechat vodu přes zimu v jezírku. (Rostliny lze bez problému vyjmout v obou případech.) Jakou jarní údržbu jezírko, ve kterém zůstává voda, potřebuje?

Pokud má jezírko filtraci nebo minimálně okruh, tak se voda mísí a stabilizovaná „živá“ voda je velmi důležitá, proto bych ji určitě nevypouštěl. Přes zimu si jezírko odpočine a na jaře se vzrůstající teplotou opět ožije. Pokud jsem neprovedli podzimní úklid a do jezírka napadlo listí a jiné nečistoty nebo se rozbujela vláknitá řasa, tak zde nám pomůže s úklidem přípravek NA ŘASY KONTAKT,  který vynese nečistoty na hladinu a dotud pomocí síťky nebo skimmeru je odstraníme.  Pomoct jezírku s „nastartováním“ mohou opět startovací bakterie BAENZY.

Zima

Máme jezírko o objemu asi 6 metrů krychlových na poměrně slunném místě. Ryby v něm nejsou, pěstujeme hlavně lekníny a několik dalších druhů rostlin. Každý rok v létě jezírko zaroste vláknitými řasami. Můžete doporučit nějaký způsob – ať už chemii, nebo filtr – jak tvorbě řas předejít?

Předejití tvorbě řas je celkem relativní. Je individuální pro každého majitele  míra únosnosti „zařasení“ jezírka. Vláknitá řasa nebo řasa kokální (zelená voda) je velmi starý jednoduchý přizpůsobivý organismus patřící do vodního  ekosystému. Ale pokud je vodní ekosystém v nerovnováze může tenhle organismus dominovat vodnímu biotopu. Osobně si myslím, že dostatečná kvalitní filtrace v jezírku je jeden z hlavní faktorů pro čistou vodu, zbylé jsou samotné provedení realizace a kvalita zdrojové vody. Leknín je určitě ozdobou jezírka, ale bohužel ve většině případů se neslučuje s požadavky majitele na čistou vodu. Vysvětlím, leknín je velmi náročný na výživu, leknínům se velmi daří v hypertrofní a eutrofní vodě tj. velmi bohaté na živiny. I když leknín primárně přijímá živiny kořenovým systémem a my zabráníme téměř hermeticky, aby se ze substrátu neuvolňovali živiny do vody, tak se stejně budou uvolňovat přes stonek a listy do vody. Přirozeně krásně rostlý leknín a krásně čistá voda bez řas nejde moc dohromady. Filtr určitě použít malinko větší než většina výrobců doporučuje, přijdou mi lehce poddimenzované na uváděné kubatury. Filtraci nastartovat pomocí bakterií BAENZY. Chemie řeší následek ne příčiny. Přípravek NA ŘASY-KONTAKT rychle a efektivně odstraňuje vláknitou řasu. Dlouhodobě ovlivňuje sklon jezírka k přebujení řasami přípravek SYSTÉM, který se jednoduše dávkuje na daný objem jezírka.

Jaro, Léto, Podzim

Chovám v jezírku ryby. Potřebuji udělat opravu, která vyžaduje vypuštění asi poloviny vody. Jak mám po dokončení opravy vodu nejlépe doplnit, abych nenarušil rovnováhu a neuškodil rybám? Nemáme studnu, jediným dostupným zdrojem vody je vodovod.

Zde je otázka, zda samotná oprava nenaruší rovnováhu a neublíží rybám více než samotné dopouštění vody. Pokud je to náročnější oprava doporučuji ryby odlovit a přemístit do kádí, kde je původní voda z jezírka a zajištěno vzduchování. Při dopuštění vody s rybami z řádu platí dodržení následujících pravidel. Eliminace teplotního šoku, eliminace reziduí desinfekce z úpravny pitné vody (zde se jedná o sloučeniny chlóru, především chlornanový anion a nově stabilnější chlordioxid). Tím že vodu napouštíme pozvolna rozstřikem na hladinu ji okysličíme a ohřejeme, rezidua desinfekce částečně vyprchá. Je dobré kontrolovat teplotu, aby rozdíl před napouštěním a během napouštění nebyl větší než maximálně 5 °C. Filtrační okruh musí být zapnutý pro dobré promísení doplňované vody s vodou v jezírku. Po dokončení napouštění doporučuji aplikovat startovaní bakterie BAENZY. Pokud máme možnost ryby mít v kádích nějaký den, tak počkáme až se teplota v jezírku přiblíží teplotě v kádích a po následné aplikaci startovacích bakterií BAENZY můžeme ryby vypustit opatrným „ vylitím“ do jezírka.

Jaro, Léto, Podzim

Aby voda nezezelenala!

Období, kdy první teplé sluneční paprsky rozpustí zbytky ledu a začnou pomalu prohřívat vodu v jezírku, je ve velkém očekávání každého jeho vlastníka. S delším dnem se těší z probouzející se přírody a plnými doušky čerpá energii jarního slunce.
A stejně tak čerpají jarní energii všichni obyvatelé našeho jezírka ať již živočišné nebo rostlinné podoby. Aby se dostalo do formy pro plnění své estetické hodnoty a nepřekvapilo během několika dnů zezelenáním, je vhodné mu trochu pomoct. Jarní úklid známe z domu, i zahrad – údržba trávníku, prostříhání stromů, keřů atd. U jezer a rybníčků tomu není jinak. Podzimní vítr do nich zavál nečistoty  (prach, listí, větvičky, trus, peří apod.), které během zimy podléhaly rozkladným procesům a obohacovaly vodu o živiny. A právě ty jsou spolu s rostoucí teplotou a sluncem impulsem k růstu řas, jelikož rostou rychleji a dříve než rostliny, které se dostávají do vegetační fáze koncem dubna.
Pokud teplota v jezírku vystoupá nad 6 °C,  můžeme začít s „jarním úklidem“.
Odstraníme ze dna výše zmíněné nečistoty, jež se nahromadily během zimních měsíců. Velmi dobře nám s tím pomůže přípravek NA ŘASY-kontakt řady Vodnář – jezírka, který dokáže vynést na hladinu nejen vláknitou řasu, ale i bahno a listí, které z hladiny odebereme pryč. Nezanedbatelnou doprovodnou funkcí přípravku je silný okysličovací impuls.
Dále zkontrolujeme okraje jezírka a odstraníme případně odumřelé rostliny nebo jejich části. Pokud je voda po rozmrznutí ledu tmavší nebo nazelenalé barvy, vypovídá to o vyšším zatížení živinami. Pro vyčištění vody a nabytí opětovné průzračnosti pomůže přípravek VLOČKA super. Přípravek naváže na sebe nečistou, která zakaluje vodu a mimo jiné dokáže  vyvázat z vody fosfáty, čímž sníží úživnost vody a nepřímo působí proti růstu řas. Vrstvu vloček ze dna odsajeme do odpadu.
Velmi důležitá je kontrola všech zařízení, skimmeru, čerpadla a hlavně filtru. Filtr vyčistíme od náletu a doplníme stav kolonií bakterií přípravkem BAENZY-start. Malá část užitečných bakterií přežila zimní období, ale přirozené namnožení do počtu, aby dobře fungovala rovnováha při odbourávání živin ze zbytků krmiva či exkrementů ryb, by trvala dlouho. Bakterie by se měly do jezírka přidávat, pokud teplota vody vystoupá
nad 10 °C. BAENZY – start obsahuje vybrané druhy bakterií a enzymů, které jsou vhodné do vodního prostředí a jsou přirozeným konkurentem ve zpracování živin řasám a pomohou nám udržet vodu čistou do doby, než začne svoji roli plnit mikroorganismy kolonizovaná filtrace.

Jaro, Léto, Podzim

Jezírko bez filtrace a bez řas?

V dnešní době jsou velmi populární jezírka čistě jako přírodní biotopy, dokonce i bez nucené filtrace, přičemž realizační firmy tvrdí, že vodu v nich lze samovolně přirozenou cestou udržet velmi čistou, průhlednou a zcela bez řas. Otázka zní jak dlouho.
Řasy jsou jako velmi jednoduché dávnověké rostliny velmi nenáročné na prostředí a velmi rychle rostou. K rychlému množení a růstu potřebují dostatek světla (k fotosyntéze) a dostupné minimální množství přístupných živin – fosfor, dusík, uhlík a teplejší vodu. Důležitý a opomíjený parametr.
Právě průměrná teplota vody souvisí s množstvím výskytu řas. Zatímco přírodní jezera v podhůří Alp osazená vodními rostlinami, bez aktivní filtrace, výskytem řas netrpí, na území České republiky převládá teplejší klima a realizace samovolně čistícího jezera nesplní očekávání z více důvodů.
S rostoucí teplotou vody se snižuje rozpustnost vzdušného kyslíku ve vodě, který je přirozeně algicidní.
S plochou vodního díla stoupá jeho samoudržitelnost – kdo si může dovolit vybudovat na zahradě jezero o ploše 0,5 hektaru.
Vodní vegetace je náročná na údržbu. Její části (listy, květy atd.) se dostanou do vody, kde začnou tlít a obohacují zpětně vodu o živiny, vhodné k růstu řas.
Rostliny aktivně spotřebovávají stejné živiny jako řasy v relativně krátkém období vegetace a to květen až srpen. Proto bývají problémy s výskytem zelené řasy ponejvíce z jara a v pozdním létě, u vodních děl se špatnou rovnováhou koloběhu živin však bohužel celoročně.
Na základě zkušeností z posledních let se ukazuje, že zahradní jezírko bez aktivní filtrace a s pěknou vodu je na našem území spíše unikát a je velkou otázkou, zda ušetřené investiční náklady nejsou v tomto případě spíše pro zlost než pro užitek.

Jaro, Léto Ostatní