Vodnář Mořská hrubá sůl 25kg

V případě jednorázového odběru celé palety tj. 40 kusů – doprava zdarma.

Mořská sůl pro použití v domácích bazénech s instalovanou solonizační jednotkou. Naše mořská sůl je čištěna při 220°C a zbavena tak všech nežádoucích příměsí, které jsou ve vodě rozpuštěny a spolu se solí krystalizují.
Sůl je určena pro přípravu slaného roztoku v koncentraci doporučené výrobcem solonizační jednotky ( zpravidla 0,5% ). Koncentrace soli v mořské vodě se pohybuje okolo 3-4%.

Tato sůl není vhodná k přímé spotřebě a výrobě potravin.

Návod k použití:
Doporučená koncentrace, tj. obvykle 0,5% (25kg na 5 m³).
Rozpusťte potřebné množství mořské soli v jedné nebo více nádobách a roztok následně vylejte přímo do bazénu. Pro přípravu potřebné koncentrace se řiďte následující tabulkou
 

 

koncentrace v % množství soli v kg/m3
0,5 5
1,0 10
2,0 20
3,0 30
4,0 40

Cena přepravy:
Uvedená cena přepravy platí pro zásilky do 30kg, resp. 1ks bazénové soli. V případě objednávky většího množství bude zákazníka informovat pracovník společnosti o individuální ceně přepravy podle váhy zásilky, místa doručení a výběru přepravce.

 

Počet Dobírka Bankovní převod
1 pytel 134 Kč 99 Kč
2 pytle 233 Kč 198 Kč
3 pytle 332 Kč 297 Kč
4 pytle 431 Kč 396 Kč
5 pytle 530 Kč 495 Kč
6 pytlů 629 Kč 594 Kč
7 pytlů 728 Kč 693 Kč
8 pytlů 827 Kč 792 Kč
9 pytlů 926 Kč 891 Kč
10 pytlů 1025 Kč 990 Kč

Vodnář Zeofiltr 0,6 – 1,8 mm 25kg

Vodnář ZEOFILTR 0,6 – 1,8 mm 25kg – Přípravek do filtrace
Zeofiltr je 100% přírodní produkt se skvělými filtračními vlastnostmi, který díky své iontové schopnosti vychytávat kationty škodlivých látek zvyšuje efektivitu filtrace a snižuje spotřebu dezinfekčních přípravků v bazénu.

Složení: 
Minerály hlinitokřemičitanové povahy.

Působení: 
Díky svému specifickému povrchu, který je několikanásobně větší oproti ostatním filtračním materiálům, dokáže zachytit částice až do velikosti 2μm. 
Další unikátní vlastností přípravku Zeofiltr je vychytávání kationtů amoniaku a těžkých kovů jako jsou olovo, měď, zinek atd. 
Celková výměnná kapacita pro amoniak je 1,3 mol/kg, což odpovídá 23 g amoniaku na 1 kg Zeofiltru. 
Tato mimořádná vlastnost zvyšuje účinnost dezinfekčních prostředků, a to díky tomu že redukuje množství amoniaku, který by jinak reagoval s chlorem za vzniku jedovatých chloraminů. 
Tato unikátní vlastnost se dá u přípravku Zeofiltr obnovit pomocí roztoku slané vody.

Návod k použití – instalace: 
Filtrační komoru před nadávkováním důkladně umyjte.
Dle doporučení výrobce filtrace nadávkujte potřebné množství Zeofiltru.
Naplňte filtr do poloviny vodou.
Pomalu nasypte do filtru Zeofiltr tak, aby všechny granule byly zalité vodou.
Zavřete filtr a proveďte zpětný proplach tak dlouho, než poteče čistá voda.
Následně počkejte 5 minut, než se Zeofiltr usadí.
Následně zopakujte zpětný proplach a zapněte filtraci.

Návod k použití – Regenerace: 
Obnovení účinku přípravku Zeofiltr se provádí za pomoci 10% roztoku slané vody. 
Regenerace se provádí ideálně jednou za rok. 
Vypněte filtr a vypusťte vodu z filtrace.
Filtr napusťte 10% roztokem kuchyňské soli bez obsahu jódu (1 kg soli na 10 l vody) tak, aby bylo celé filtrační medium pod vodou.
Nechejte působit minimálně 2 hodiny.
Následně pomocí zpětného proplachu odstraňte veškerý solný roztok.
Zapněte filtraci.

Skladování: 
Skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

První pomoc: 
Vyvarujte se styku kůže s přípravkem. 
Po manipulaci si umyjte ruce. 
Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při vdechnutí může přípravek vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.