Vodnář Baenzy Profi 5kg

BAENZY 1000 m3
Bakterie a enzymy k prevenci růstu řas a zachování biologické stability

Směs enzymů a heterotrofních bakterií pro rozklad organické hmoty a nitrifikačních bakterií pro odbourání a převod amoniakální formy dusíku na dusičnanový.
 

Dávkování a návod: jednorázově v jarním a letním období při teplotě vody nad 10°C. Směs rozdělte na 5 dílů a každý rozmíchejte v nádobě s asi 10l vody z jezera. Nechte +/- 1 hodinu odstát a obsah rozlejte po hladině tak, abyste pokryli rovnoměrně co největší obsah. Zajistěte bohaté vzduchování a promíchávání vrstev vody jezera, abyste zajistili správnou funkci mikroorganizmů, které se namnoží podle živin ve vodě.   
 

Složení: Vybrané druhy užitečných bakterií, nosič.
 

Působení: BAENZY působí jako prevence a udržuje biologickou rovnováhu v jezírku. Rovněž pomáhá rozložit odumřelé řasy po aplikaci přípravku Na řasy – systém.

Výrobek není nebezpečný z hlediska zákona o nebezpečných chemických látkách, obsahuje nicméně mikroorganizmy, které mohou po požití způsobit nevolnost, popř. jiné dosud neznámé zdravotní komplikace.

Skladování: 
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Vodnář Bazénová hadice flexibilní 1,5m / 38mm

Vodnář Bazénová hadice flexibilní 1,5m / 38mm

Použitím bazénové hadice je možno nejjednodušeji propojit jednotlivé části filtračního zařízení, samotné filtrace s bazénem, vakuové vysávací hlavy, ale třeba také solární panel.
Flexibilní hadice, průměr 38 mm, délka 1,5 m, barva modrá.
Flexibilní hadice o průměru 38 mm, délka 1,5 m, barva modrá.

Hadici lze koupit v násobcích základní délky 1,5m.

V případě koupě, prosíme o uvedení délky hadice v poznámce objednávky.
Bazénová chemie vodnář společně s příslušenstvím pro bazény vám zajistí bezchybnou vodu v bazénu po celou koupací sezonu. 

Vodnář Systém Profi 5kg

NA ŘASY – Systém Jezírka 1000 m3
Algicidní přípravek

Přípravek Na řasy-Systém slouží k ošetření zahradních jezírek a rybníčků s chovem okrasných nepotravinových ryb.  Na řasy-Systém pozitivně působí na rybí obyvatele a ekosystém jezírka. Velmi rizikovým faktorem pro ryby v ekosystému jezírka mají náhlé změny chemických parametrů, k nimž dochází po rozbujení nižších vodních rostlin a fytoplanktonu (řas a sinic). Tyto změny mohou zapříčinit intoxikaci ryb amoniakem jako následek lokálních výkyvů pH až o 5 jednotek a deficit kyslíku v důsledku fotosyntézy, což oboje vede k úhynu ryb. Přebujelý fytoplankton a nižší vodní rostliny (řasy a sinice) jsou často rezervoár patogenních bakterií, plísní a parazitů, které mohou zapříčinit onemocnění a následně úhyn ryb. Přípravek Na řasy-Systém tento problém razantně vyřeší díky svým algicidním účinkům. 

Charakteristika: Na řasy-Systém je sypký algicidní přípravek, který slouží k prevenci i razantnímu zákroku proti vláknité řase.

Složení: Přípravek obsahuje účinnou látku 3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea 3,75 g/100g  (ES: 217-129-5).

Dávkování a návod: Balení 5 kg přípravku slouží k ošetření 1000 m3 vody. Přípravek
rozmíchejte v nádobě s vodou z jezírka a rovnoměrně rozlijte po celé ploše (nepoužívat
kovové materiály). Aplikovat i usazené zbytky přípravku z nádoby. Doporučujeme vypnout UV lampu. Dodržujte přesné dávkování!

POZOR!
Na řasy-Systém je zakázáno používat pro ošetření ryb, plůdku či jiker určených pro produkci potravin.
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Vedlejší účinky: Ve velmi vzácných případech při vyšších dávkách mohou být poškozeny senzibilní druhy vyšších rostlin např. leknínů, zpravidla však dochází k rychlému zotavení.

TIP: Týden po aplikaci přípravku Na řasy-Systém doporučujeme nasadit přípravek BAENZY

Vodnář Komplexon 5kg

Komplexon je čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet.

Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody.

Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/ 7–10 dní
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/ 7–10 dní

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a  nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 5kg

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.