Nezařazené

Prochlor 1kg

M+H Vodnář Prochlor 1kg


Prochlor je přípravek ve formě bílého prášku, který zmenšuje ztráty chloru v plaveckých bazénech způsobených UV zářením a vyšší teplotou vody.

Přípravek významně snižuje spotřebu dezinfekčních přípravků.
Prochlor je nutno použít hned po naplnění bazénu, a to po úpravě pH vody a obsahu chloru.

Doporučené provozní dávkování:
Počáteční dávkování je 30g/m3.

Přípravek rozpusťte v nádobě s teplou vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody.
Další dávkování se řídí podle možností přidané čerstvé vody, doporučjeme 30 – 35 g/m3.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Tester 3v1 SPA 10ks

Tester 3v1 SPA 10ks


Použití:

Proužek ponoříte na 5 sekund do vody ve vaší vířivce.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce. Celé měření ukončete do 30 sekund.

Hodnota chloru by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l,
ideální hodnota pH je 7,2-7,6,
optimální hodnota celkové alkaliity mezi 80 – 120mg/l.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Akce Fizzy Chloršok SPA 0

Vodnář Akce Fizzy Chloršok SPA 0,5kg


Vodnář Akce Fizzy Chloršok SPA 0,5kg jsou chlorové dezinfekční tabletky s okamžitým účinkem.

Je to rychle rozpustný dezinfekční přípravek pro ošetření vody ve vířivých vanách ve formě malých tabletek.

Vzhled a složení:
Bílé tablety o váze 20g obsahující cca 56% aktivního chloru, velmi dobře rozpustné ve vodě.
Účinnou látkou je dichlorisokyanurát sodný dihydrát 100g/100g (ES.220-767-7), (index. č. 613-030-01-7), UN 3077,9; III

Působení:
Při rozpuštění tabletek ve vodě dochází k uvolňování chloru, který působí jako rychlá dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené ve vodě vířivých van.

Návod k použití:
Použijte především, pokud bude voda mléčně zakalená, při vysoké zátěži nebo pro dodání jiskry.
Přípravek dávkujte do dávkovače, skimmeru nebo dávkujte do nádoby s vodou, kde nechejte rozpustit a přidejte do vířivé vany. Jednu tabletu použijte na 1-3m3.

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené, na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Zamezte teplotám nad 35 stupňů Celsia.
Neskladujte s oxidovatelnými látkami, kyselinami, sloučeninami obsahující dusík (jako amoniak, aminy a močovina, apod.), organickými látkami a vodou.
Udržujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak. při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné rukavice a brýle.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků a v blízkosti vodních toků.
Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Aroma Fresh Aqua SPA a vířivých van 125ml

Vodnář Aroma Fresh Aqua SPA 125ml


Vodnář Aroma Fresh Aqua SPA 125ml je tekutý přípravek na aromaterapie pro SPA, vířivé vany a bazény.
Aromatická směs příjemné vůně, která uvolní tělo  po náročném dni, esence nepění a nemění hladinu pH ve vodě.

ve vodě zcela rozpustná
postupným uvolňování z vody zcela vyprchá

Návod k použití:
přímo do bazénu nebo vířivé vany aplikujeme 1-2 víčka esence
po 5-10 minutách, kdy se vůně rozšíří do celého objemu, je optimální se začít koupat

Dávkování:
1-2 víčka na m3

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům.
Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Aroma Mint Aqua SPA a vířivých van 125ml

Vodnář Aroma Fresh Mint SPA 125ml


Vodnář Aroma Mint Aqua SPA 125ml je tekutý přípravek na aromaterapie pro SPA, vířivé vany a bazény.
Aromatická směs příjemné vůně, která uvolní tělo po náročném dni, esence nepění a nemění hladinu pH ve vodě.

ve vodě zcela rozpustná
postupným uvolňování z vody zcela vyprchá

Návod k použití:
přímo do bazénu nebo vířivé vany aplikujeme 1-2 víčka esence
po 5-10 minutách, kdy se vůně rozšíří do celého objemu, je optimální se začít koupat

Dávkování:
1-2 víčka na m3

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům.
Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Aroma Fruit Aqua SPA a vířivých van 125ml

Vodnář Aroma Fruit Aqua SPA 125ml


Vodnář Aroma Fruit Aqua SPA 125ml je tekutý přípravek na aromaterapie pro SPA, vířivé vany a bazény.
Aromatická směs příjemné vůně, která uvolní tělo po náročném dni, esence nepění a nemění hladinu pH ve vodě.

ve vodě zcela rozpustná
postupným uvolňování z vody zcela vyprchá

Návod k použití:
přímo do bazénu nebo vířivé vany aplikujeme 1-2 víčka esence
po 5-10 minutách, kdy se vůně rozšíří do celého objemu, je optimální se začít koupat

Dávkování:
1-2 víčka na m3

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům.
Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Bazénový Tester 3v1 (10ks)

Vodnář bazénový Tester 3v1 (10ks)


Vodnář bazénový tester 3v1 10ks

Použití:
Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.

Celé měření ukončete do 30 sekund.

Hodnota chloru by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l, ideální hodnota pH je 7,2-7,6, optimální hodnota celkové alkalinity mezi 80 – 120mg/l.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Chlorová sezónní sada

Vodnář Chlorová sezónní sada


Vodnář Chlorová sezónní sada je komplexní péče o váš bazén.

Sada obsahuje:

Vodnář Komplexon 5kg
Komplexon je moderní čtyřfunkční přípravek pro ošetření vody.
Tento přípravek působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
Obsah aktivního chloru je 80%.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka.
V přípravku je také obsažená látka, která snižuje spotřebu chlorových přípravků.
Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/7–10 dní.
Obsah balení 5kg.(25 tablet)

Vodnář Akce chloršok 1kg
Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem v sypké formě.
Používá se k šokové úpravě vody.
Obsahuje 56% aktivního chloru
Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den
Při rozpuštění přípravku ve vodě dochází k uvolňování chloru, který působí jako rychlá dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené v bazénové vodě.

Vodnář bazénový tester 3v1 10ks
Proužkový tester obsahující 10 proužků na měření volného chloru/bromu, pH a celkové alkality.
Použití: Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.
Celé měření ukončete do 30 sekund.
Hodnota chloru by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l, ideální hodnota pH je 7,2-7,6,
optimální hodnota celkové alkality mezi 80 – 120mg/l.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Chlorová SPA sada

Vodnář Chlorová SPA sada


Vodnář Chlorová SPA sada
 
Chlorové ošetření vody ve vaší vířivé vaně prostřednictvím produktů ze sady Chlorová SPA. Přípravky na šokovou úpravu vody, čtyřfunkční dezinfekčí tabletky, přípravek na stabilizaci vody, na usazeniny, čistič, odpěňovač a tester 3v1.
 
Sada obsahuje tyto produkty:
Akce fizzy chloršok SPA 0,5kg
Vodnář Akce Fizzy Chloršok SPA 0,5kg jsou chlorové dezinfekční tabletky s okamžitým účinkem.
Je to rychle rozpustný dezinfekční přípravek pro ošetření vody ve vířivých vanách ve formě malých tabletek.
Při rozpuštění tabletek ve vodě dochází k uvolňování chloru, který působí jako rychlá dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené ve vodě vířivých van.
 
Komplexon SPA 0,5kg
Komplexon SPA je moderní čtyř-funkční přípravek pro ošetření vody ve SPA a vířivých vanách.
Tento přípravek působí jako desinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka proti nečistotám obsaženým ve SPA a vířivých vanách.
 
Stabil SPA 0,5l
Přípravek Stabil SPA zabraňuje usazování vápenatých sloučenin a převádí je na takovou formu, která se již nemůže usazovat na stěnách vířivek a způsobovat tak nepříjemné usazeniny.
Přípravek Stabil SPA je široce účinný také proti dalším iontům obsaženým ve vodách, které mohou způsobovat nepříjemné zákaly a zvyšovat spotřebu jak dezinfekčních prostředků, tak i dalších přípravků na úpravu vody ve vířivce.
Čistič SPA 0,5l
Čistič SPA a vířivých van je tekutý přípravek k čištění cirkulačního oběhu SPA a vířivých van.
V cirkulačním okruhu SPA a vířivkách se mohou usazovat zbytky mýdla, vodního kamene, řas a další drobné částečky znečištění.
Tyto usazeniny tvoří film, který je živnou půdou pro množení bakterií.
Čistič SPA a vířivých van čistí vnitřní cirkulační systém a potrubí vaší vany.
Pravidelná údržba tímto přípravkem prodlouží životnost vnitřního systému vaší SPA a vířivky.
Na usazeniny SPA 0,5l
Přípravek Na Usazeniny SPA je gelový čistič usazenin z povrchů vířivých van s algicidním účinkem.
Slouží k odstranění vyloučené tvrdosti z vody na povrchu vany a zároveň potlačuje růst řas.
Bezbarvý čirý gel
Obsahuje kyselinu citronovou 30g/100g a polymer dimethyl-2-hydroxypropylamonium chloridu 0,6g/100g
Účinně odstraňuje usazeniny, které se vířivých vanách vytvářejí vlivem zvýšeného obsahu vápenatých solí tvořících tvrdost vody.
Odpěňovač SPA 0,5l
Odpěňovač SPA je bílá viskózní emulze, rozpustná ve vodě.
Výrobek obsahuje 10g/100g silikonovou emulzi s účinnou látkou polydimethylsiloxan.
Návod k použití: Odpěňovač SPA přidávejte do vody v koncentrované podobě, nebo ředěný.
Po zředění spotřebujte roztok do 24 hodin.
Doporučená startovací dávka je 5 – 10 ml/m3.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
SPA tester 3v1 10ks
bazénový tester k zjištění hodnot chloru, pH a celkové alkality v bazénové vodě.
Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.
Celé měření ukončete do 30 sekund.
Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Chlorové ošetření bazénu

Vodnář Chlorové ošetření bazénu


Vodnář Chlorové ošetření bazénu
 
Kompletní sada k ošetření bazénu obsahuje produkty k zamaskování tvrdosti vody, přípravek na šokové zachlorování bazénu, chlorové čtyřfunkční tablety, přípravek na likvidaci řasy, na stabilitu a projasnění vody a také bazénový tester.
 
Sada obsahuje:
 
Maskovač tvrdosti 1l
Maskovač tvrdosti slouží k zamaskování iontů solí ve vodě, které způsobují jak nepříjemné usazeniny na stěnách – vodní kámen (vápník, hořčík), tak i zákaly bazénové vody (železo, mangan).
Působí v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách.
Maskovač je bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě.
Přípravek je široce účinný také proti dalším iontům obsažených ve vodách, které mohou způsobovat nepříjemné zákaly a zvyšovat spotřebu, jak dezinfekčních prostředků, tak i dalších přípravků na úpravu bazénové vody.
 
Akce chloršok 1kg
Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem v sypké formě.
Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)
Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den
 
Na řasy 1l
Na řasy je nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody.
Eliminuje nepříjemné pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH.
Biologicky je snadno odbouratelný.
 
Na Stabilitu 1kg
je přípravek pro zvýšení alkality a stabilizaci pH na správných hodnotách.
Alkalita vody je velmi důležitý ukazatel pro udržení stability bazénové vody.
Použitím měkké vody, dešťové vody nebo po prudkých srážkách může dojít k rozkolísání hodnot pH a narušení schopnosti vody stabilní pH udržet.
Přípravek stabilizuje pH tím, že vodě dodá chybějící alkalický uhličitanový komplex.
 
Jiskra 1kg
Jiskra je dvoufunkční přípravek ve formě 50 g tablet k projasnění vody.
Mírně vyvločkovává nečistoty a stabilizuje pH bazénové vody.
Jiskra hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů.
Tyto polymery reagují s opačně nabitými složkami nečistot obsaženými ve vodě.
Takto se nabalují jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snáze odfiltrovat.
 
Bazénový tester 3v1 10ks
bazénový tester k zjištění hodnot chloru, pH a celkové alkality v bazénové vodě.
Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.
Celé měření ukončete do 30 sekund.
 
Komplexon 1,4kg
Tento přípravek působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
Obsah aktivního chloru je 80%.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka.
V přípravku je také obsažená látka, která snižuje spotřebu chlorových přípravků.
Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Chlorové zazimování bazénu

Vodnář Chlorové zazimování bazénu


Vodnář Chlorové zazimování bazénu

Přípravky k zazimování bazénové vody, používáte-li chlorovou chemii. Obsahuje tekutý přípravek Na zimu, přípravek k vyvločkování nečistot z bazénu a čtyřfunkční chlorové tablety k ošetření bazénové vody.

Připravte svůj bazén na zimu s přípravky Vodnář.

Sada obsahuje:

Na zimu 1l
je nepěnivý přípravek pro zimní údržbu bazénů ve formě roztoku.
Zabraňuje tvorbě řas a srážení vápenatých usazenin na stěnách bazénu.
Tím napomáhá jarnímu čištění bazénu.
Dávkování: 50 ml/m3 vody.
 
Vločka super 1l
Vločka super je přípravek pro nárazové vyvločkování nečistot ve formě roztoku.
Oproti klasickým vločkovačům se tento přípravek vyznačuje větší účinností, úsporou přípravku pH a snadnější manipulací.
Dávkování: na projasnění zamlžené vody 1–10 ml/1m3
Dávkování: pro mírné vločkování 10–20ml/1m3
Dávkování: pro intenzívní vločkování 20–40 ml/1m3

Komplexon 1,4kg
Tento přípravek působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
Obsah aktivního chloru je 80%.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka.
V přípravku je také obsažená látka, která snižuje spotřebu chlorových přípravků.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Dávkovací plovák malý

Vodnář dávkovací plovák malý


Plovoucí dávkovač malý

slouží k uložení tablety, která se postupně uvolňuje, čímž zaručuje čistotu a průzračnost vody ve Vašem bazénku.
Pokládá se přímo na vodní hladinu.

Posuvným uzávěrem můžete regulovat rychlost rozpouštění vložených tablet.

Zjednodušte si obsluhu vašeho bazénu nebo vířivky. Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci MY POOL DOCTOR.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Hlavice na vysavač hranatá s kartáčky

Vodnář Hlavice na vysavač hranatá s kartáčky


Bazénový dvouřadý kartáč s nylonovými štětinami pro připojení na hadici 32/38 mm.

Pomocí kartáče zbavíte stěny i dno Vašeho bazénu mechanických nečistot usazených na bazénové fólii.
Váha: 1,2 kg

Způsob připojení: teleskopiská tyč
Materiál:
Chemicky odolný plast modré a bílé barvy

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Kartáč ruční

Vodnář kartáč ruční


Vodnář kartáč ruční na nečistoty.

Slouží k perfektnímu čištění bazénových povrchů.
Ideální v kombinaci s přípravkem Vodnář Na usazeniny.

Chcete-li mít bazén čistí, použijte ruční kartáč, který vyčistí i ty nejodolnější nečistoty.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Kartáč s nádstavcem

Vodnář kartáč s nádstavcem


Vodnář hranatý kartáč s nástavcem na nečistoty.

Kartáč s připojením na teleskopickou tyč.
Slouží ke komfortnímu a preciznímu čištění bazénových povrchů.
Ideální v kombinaci s přípravkem Vodnář Na usazeniny.

Chcete-li mít čistý bazén po celý rok, doporučujeme použití hranatého kartáče s nástavcem při každém čištění bazénu. Použijete-li v kombinaci s teleskopickou tyčí Vodnář, vyčistíte každý kousek vašeho bazénu bez větší námahy.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Na Stabilitu 1kg

Vodnář Na Stabilitu 1kg


Vodnář Na Stabilitu 1kg

je přípravek pro zvýšení alkality a stabilizaci pH na správných hodnotách.
Alkalita vody je velmi důležitý ukazatel pro udržení stability bazénové vody.
Použitím měkké vody, dešťové vody nebo po prudkých srážkách může dojít k rozkolísání hodnot pH a narušení schopnosti vody stabilní pH udržet.
Přípravek stabilizuje pH tím, že vodě dodá chybějící alkalický uhličitanový komplex.
Optimální hodnota alkality bazénové vody by měla být 80 – 120 ppm (4,5-6,7odKH)
Při horní hranici, pokud používáte pomalu rozpustné chlorové tablety Komplexon a bezchlorovou dezinfekci Guanicid, při spodní hranici, pokud pracujete s chlornanem sodným.
Ideální hodnota pH zajišťující efektivní funkci dezinfekce by měla být v rozmezí 6,8 – 7,4.
Správné hodnoty v bazénu měřte testery.
Obsahuje: Alkalické uhličitany

Návod k použití:
Přípravek použijte, pokud se pH vody denně mění, nedaří se je stabilizovat a pokud je alkalita nízká
Přípravek rozmíchejte v plastové nádobě s vodou z bazénu a rovnoměrně ji rozlejte po celé ploše.
Doporučujeme přípravek rozdělit na dvě dávky a aplikovat po třech dnech.
Po každé dávce s odstupem jednoho dne změřit hodnoty pH a alkality vody.

Dávkování:
Při aplikaci 100g přípravku na 10m3 vody stoupnou hodnoty alkality o přibližně 6ppm (0,333o dKH)
Pozor! Hodnoty se mohou lišit na základě původního chemického složení vody.

Balení: 1 kg

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na usazeniny SPA 0

Vodnář Na usazeniny SPA 0,5l


Přípravek Na Usazeniny SPA je gelový čistič usazenin z povrchů vířivých van s algicidním účinkem.

Slouží k odstranění vyloučené tvrdosti z vody na povrchu vany a zároveň potlačuje růst řas.
Bezbarvý čirý gel
Obsahuje kyselinu citronovou 30g/100g a polymer dimethyl-2-hydroxypropylamonium chloridu 0,6g/100g
Účinně odstraňuje usazeniny, které se vířivých vanách vytvářejí vlivem zvýšeného obsahu vápenatých solí tvořících tvrdost vody.

Návod k použití:
Neředěný přípravek naneste na houbu, hadr či bezprostředně na čištěnou plochu.
Gelovitá podoba přípravku zamezí roztečení přípravku na místa, kde si ho nepřejete.
Přípravek lze snadno rozetřít.
Po rozetření nechte gel 15 – 20 minut působit.
Následně můžete takto ošetřené plochy mechanicky dočistit hadrem nebo kartáčem a plochy opláchnout čistou vodou.
V případě silných nánosů můžete celý postup zopakovat.

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Neskladujte při vysokých teplotách a na přímém slunci.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Teleskopická tyč 1

Vodnář Teleskopická tyč 1,8-3,6m, 1,4mm


Praktická bazénová teleskopická tyč k bazénovému příslušenství délky 1,80 – 3,60 m, díky níž bude Vaše práce při čištění bazénu účinnější a rychlejší. Tyč je určená pro připojení k bazénovému vysavači, kartáči a síťkám. 
Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Teploměr se zvířátkem delfín

Vodnář Teploměr se zvířátkem delfín


Teploměr se zvířátkem delfín
 
je bazénový teploměr měřící teplotu v rozsahu 0 až 50 stupňů Celsia.
Dekorativní provedení s modrým delfínem plovoucím nad hladinou.
 
Teploměr je možné uchytit pomocí malého lanka.
 
Teplota vody v bazénu je důležitá pro dávkování jednotlivé bazénové chemie. Díky tomuto teploměru budete vždy vědět, jakou teplotu má voda ve vašem bazénu a děti jistě ocení dekoraci v podobě roztomilého zvířátka.
Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Teploměr se zvířátkem kačenka

Vodnář Teploměr se zvířátkem kačenka


Teploměr se zvířátkem kačenka

je bazénový teploměr měřící teplotu v rozsahu 0 až 50 stupňů Celsia.
Dekorativní provedení se žlutou kačenkou plovoucí nad hladinou.

Teploměr je možné uchytit pomocí malého lanka.

Teplota vody v bazénu je důležitá pro dávkování jednotlivé bazénové chemie. Díky tomuto teploměru budete vždy vědět, jakou teplotu má voda ve vašem bazénu a děti jistě ocení dekoraci v podobě roztomilého zvířátka.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Teploměr se zvířátkem KOI

Vodnář Teploměr se zvířátkem KOI


Teploměr se zvířátkem KOI kapr
 
je bazénový teploměr měřící teplotu v rozsahu 0 až 50 stupňů Celsia.
Dekorativní provedení s KOI kaprem plovoucím nad hladinou.
 
Teploměr je možné uchytit pomocí malého lanka.
 
Teplota vody v bazénu je důležitá pro dávkování jednotlivé bazénové chemie. Díky tomuto teploměru budete vždy vědět, jakou teplotu má voda ve vašem bazénu a děti jistě ocení dekoraci v podobě roztomilého zvířátka.
Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Teploměr se zvířátkem želvy

Vodnář Teploměr se zvířátkem želvy


Teploměr se zvířátkem želvy
 
je bazénový teploměr měřící teplotu v rozsahu 0 až 50 stupňů Celsia.
Dekorativní provedení se zelnými želvičkami, plovoucími nad hladinou.
Teploměr je možné uchytit pomocí malého lanka.
 
Teplota vody v bazénu je důležitá pro dávkování jednotlivé bazénové chemie. Díky tomuto teploměru budete vždy vědět, jakou teplotu má voda ve vašem bazénu a děti jistě ocení dekoraci v podobě roztomilého zvířátka.
Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Testblock

Vodnář Testblock


Vodnář Testblock

patří mezi testery vyšší kvality. Má větší přesnost a delší životnost.
V jeho 3 plastových komorách můžete měřit pH, volný chlor a celkovou alkalitu. Na každou z těchto hodnot máte v obsahu 10 tablet.

Chcete-li mít čistou a zdravou vodu v bazénu, můžete díky tomuto testeru vodu pravidelně kontrolovat. ‚
V nabídce také náhradní sada tablet.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Testblock náhradní sada tablet

Vodnář Testblock náhradní sada tablet


Vodnář Testblock náhradní sada tablet

obsahuje
10x tabletu pro měření pH,
10x tabletu pro měření obsahu volného chloru a
10x tabletu pro měření celkové alkality.

Tablety samotné hodnoty neindikují.
K měření je zapotřebí plastová krabička Testblock.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Záplaty na bazén 5ks

Vodnář Záplaty na bazén 5ks


Vodnář Záplaty na bazén – samolepící podvodní záplaty 5ks

jsou vhodné pro všechny PVC povrchy, kde vznikla trhlina lze aplikovat na suchý povrch, ale také pod vodou můžete použít také na nafukovací prstence a hračky

Návod k použití:
záplatu přiložte na postižené místo pevně držte po dobu 30 sekund

Vzhled a složení:
průhledná samolepící PVC folie velikost 6,5 x 6,5cm

Upozornění:
udržujte mimo dosah dětí udržujte mimo dosah plamenů a ohně

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Komplexon 1

M+H Vodnář Komplexon 1,4kg


Komplexon je moderní čtyřfunkční přípravek pro ošetření vody.

Tento přípravek působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
Obsah aktivního chloru je 80%.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka.
V přípravku je také obsažená látka, která snižuje spotřebu chlorových přípravků.

Provozní dávkování:
1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/7–10 dní.

Zjednodušte si obsluhu vašeho bazénu nebo vířivky. Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci MY POOL DOCTOR.
Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Kompleton mini 1kg

Vodnář Kompleton mini 1kg


Kompleton mini je 4-funkční dezinfekce pro kompletní péči o malé bazény ve formě 20g tabletek.

Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Jedná se o bílé tabletky s modrými body, které mají hmotnost 20g.
Tabletky jsou pomalu rozpustné ve vodě. Obsah aktivního chloru je min. 80 %.
Účinnou látkou přípravku je kyselina trichlorisokyanurová.
Dále přípravek obsahuje síran měďnatý a hlinitý.
Při rozpouštění tabletek ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka eliminující nečistoty obsažené v bazénové vodě.
Současně dochází k rozpouštění látky, která působí proti tvorbě řas.

Provozní dávkování: 3 tabletky/20 m3 vody/3 dny.
Maximální dávkování: 6 tabletek/20m3 vody/3 dny.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Hlavice na vysavač půlkulatá

M+H Bazénový kartáč – nástavec půlkulatý


Bazénový kartáč vyrobený z polypropylenu, z chemicky odolného plastu modré a bílé barvy.

Je oválného tvaru s bočními kartáči pro připojení hadice 32/38 mm.
Připojení na teleskopickou tyč.
Pomocí kartáče zbavíte stěny i dno Vašeho bazénu mechanických nečistot usazených na bazénové fólii.

Váha: 0,3 kg.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Jiskra 1kg

M+H Vodnář Jiskra 1kg


Jiskra je dvoufunkční přípravek ve formě 50 g tablet k projasnění vody.

Mírně vyvločkovává nečistoty a stabilizuje pH bazénové vody.
Jiskra hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů.
Tyto polymery reagují s opačně nabitými složkami nečistot obsaženými ve vodě.
Takto se nabalují jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snáze odfiltrovat.
Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas.
Dále se uvolňuje látka, která napomáhá udržovat hodnotu pH v optimální oblasti.

Dávkování:
Podle míry zamlžení vody dávkujte 1–2 tablety na 20 m3 každých 7 dní.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Blankyt 1kg

M+H Vodnář Blankyt 1kg


Blankyt je dezinfekce s dlouhodobým účinkem ve formě pomalu rozpustných 200 g tablet.

Díky vysokému obsahu aktivního chloru je zajištěna maximální dezinfekční účinnost tablet.
V dávkovači se tablety pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní dezinfikování bazénové vody.

Provozní dávkování:
1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování:
2 tablety/25m3 vody/7–10 dní.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.
Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.

Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na řasy 1l

M+H Vodnář Na řasy 1l


Na řasy je nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody.

Eliminuje nepříjemné pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH.
Biologicky je snadno odbouratelný.

Dávkování:
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejta a poté přidejte do bazénové vody.
Počáteční a nárazové dávkování: 20ml /m3 vody
Provozní dávkování: 10 ml/m3 vody
Maximální dávkování: 30 ml/m3 vody

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na usazeniny 0

Vodnář Na usazeniny 0,5l


Přípravek Na usazeniny je čistič povrchu bazénů s algicidním účinkem ve formě gelu.

Slouží k odstranění vodního kamene a zároveň potlačuje růst řas.

Použití:
Neředěný přípravek naneste na houbu, hadr či bezprostředně na čištěnou plochu.
Gelová podoba přípravku zamezí roztečení přípravku na místa, kde si ho nepřejete.
Přípravek lze snadno rozetřít.
Po rozetření nechte 15-20 minut působit.
Následně můžete takto ošetřené plochy mechanicky snadno dočistit hadrem a plochy opláchnout čistou vodou.
V případě silných nánosů můžete celý postup zopakovat.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.
Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte:
Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 0,5l

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na zimu 1l

M+H Vodnář Na zimu 1l


Na zimu

je nepěnivý přípravek pro zimní údržbu bazénů ve formě roztoku.
Zabraňuje tvorbě řas a srážení vápenatých usazenin na stěnách bazénu.
Tím napomáhá jarnímu čištění bazénu.

Dávkování: 50 ml/m3 vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Neutralchlor 1kg

Vodnář Neutralchlor 1kg


Neutralchlor je přípravek v sypké formě, který je určen na snížení obsahu chloru v případě přechlorování bazénové vody.

Tento přípravek je také určen k vyčištění obalů od zbytků chlorových dezinfekčních přípravků.

Dávkování:
podle vzorce C = 2,8 × A × B,
kde A = o kolik ppm chceme snížit obsah chloru, 1 ppm = 0,01 kg/m3 vody
B = objem vody v m3
C = množství Neutralchloru v gramech

Přípravek neutralchlor reaguje s chlorovými desinfekčními přípravky ve dvou fázích.
V první fázi probíhá neutralizace chloru, obsaženého v těchto výrobcích.
V druhé fázi probíhá neutralizace produktů vznikajících v první fázi (kyseliny isokyanurové a kyseliny chlorné).

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Odpěňovač 0

M+H Vodnář Odpěňovač 0,5l


Odpěňovač je přípravek potlačující pěnivost vody ve formě roztoku pro ošetření vody ve whirlpoolech a bazénech.

Účinně odstraňuje vzniklou pěnu, nepoškozuje žádné materiály, působí v širokém spektru pH a nemá negativní vlastnosti na kvalitu vody.

Odpěňovač je bílá viskózní emulze, rozpustná ve vodě potlačující pěnivost vody ve formě roztoku pro ošetření vody ve whirlpoolech a bazénech.

Odpěňovač přidávejte do vody v koncentrované podobě, nebo ředěný.
Po zředění spotřebujte roztok do 24 hodin.

Doporučená startovací dávka je 5-10 ml/m3.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Vločka super 1l

M+H Vodnář Vločka super 1l


Vločka super je přípravek pro nárazové vyvločkování nečistot ve formě roztoku.

Oproti klasickým vločkovačům se tento přípravek vyznačuje větší účinností, úsporou přípravku pH a snadnější manipulací.

Dávkování:
na projasnění zamlžené vody 1–10 ml/1m3
Dávkování:
pro mírné vločkování 10–20ml/1m3
Dávkování:
pro intenzívní vločkování 20–40 ml/1m3

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Bazénový teploměr

M+H Bazénový teploměr


Bazénový teploměr

měří teplotu v bazénu či vířivce v rozsahu 0 až +50 stupňů Celsia.
Provedení černo modrý plast, teploměr možno uchytit pomocí malého lanka.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář pH plus 1kg

M+H Vodnář pH plus 1kg


PH plus je přípravek na zvýšení pH bazénové vody ve formě prášku.

Ideální hodnota pH v bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při používání kyslíkové chemie je ideální oblast pH v rozsahu 7,0-7,4.

Pokud pH vody opustí tyto vymezené oblasti, mohou začít problémy.
Na hodnotě ph je závislá účinnost většiny dezinfekčních přípravků.
Pokud je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost vyblednutí barev plastů a folií.

Dávkování:
10 g/m3 vody zvýší hodnotu pH o 0,1.
Komplikace: Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář pH minus 1

M+H Vodnář pH minus 1,5kg


pH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.

Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při použití kyslíkové chemie je ideální oblast 7,0-7,4.
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očí a kůže.
Vyšší pH umožňuje růst řas.

Dávkování:
10 g/m3 vody sníží hodnotu pH o 0,1.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Vločka klasik 1kg

M+H Vodnář Vločka klasik 1kg


Vločka klasik je přípravek pro nárazové i mírné vyvločkování nečistot přes filtraci; ve formě dobře rozpustných granulí.

Vločka klasik hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku nabitých polymerů.
Tyto polymery reagují s opačně nabitými složkami nečistot obsaženými ve vodě.
Takto se na sebe nabalují jemné částečky nešistot a vznikají větší vločky, které je možno snáze filtrovat.
Voda po odstranění těchto nečistot získává opět svůj původní jas a jiskru.

Dávkování:
10 g/1m3 na projasnění zamlžené vody
20–40g/1m3 pro mírné vločkování
40–60g/1m3 pro intenzívní vločkování

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář proužkový tester na tvrdost vody 5ks

M+H Bazénový tester na tvrdost vody


Proužkový tester na tvrdost vody, v balení 5 ks.

Pro optimální údržbu bazénové vody je nutné změřit tvrdost vody a v případě velké hodnoty upravit do rozmezí, ve kterém bude účinnost přípravků bazénové chemie nejlepší.

Použití:
proužek ponořte na 3 sekundy do vody.
Následně vyjměte, setřepte zbytky vody a ihned porovnejte s natištěnou stupnicí.
Barva na proužku je stabilní po dobu 1 minuty.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Komplexon 10kg

M+H Vodnář Komplexon 10kg


Komplexon je čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet.

Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody.

Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/ 7–10 dní
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/ 7–10 dní

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a  nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 10kg

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Komplexon 5kg

Vodnář Komplexon 5kg


Komplexon je čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet.

Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody.

Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/ 7–10 dní
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/ 7–10 dní

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a  nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 5kg

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na řasy 3l

M+H Vodnář Na řasy 3l


Na řasy je nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody.

Eliminuje nepříjemné pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH.
Biologicky je snadno odbouratelný.

Dávkování:
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejta a poté přidejte do bazénové vody.
Počáteční a nárazové dávkování: 20ml /m3 vody
Provozní dávkování: 10 ml/m3 vody
Maximální dávkování: 30 ml/m3 vody

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Maskovač tvrdosti tekutý 1l

Vodnář Maskovač tvrdosti tekutý 1l


Maskovač tvrdosti slouží k zamaskování iontů solí ve vodě, které způsobují jak nepříjemné usazeniny na stěnách – vodní kámen (vápník, hořčík), tak i zákaly bazénové vody (železo, mangan).

Působí v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách.
Maskovač je bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě.
Přípravek je široce účinný také proti dalším iontům obsažených ve vodách, které mohou způsobovat nepříjemné zákaly a zvyšovat spotřebu, jak dezinfekčních prostředků, tak i dalších přípravků na úpravu bazénové vody.

Počáteční dávkování je 30 ml přípravku na 1 m3

KOMPLIKACE Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce nebo Akce aktiv a nechejte působit alespoň 12 hodin, nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 1l

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Na řasy 10l

M+H Vodnář Na řasy 10l


Na řasy je nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody.

Eliminuje nepříjemné pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH.
Biologicky je snadno odbouratelný.

Dávkování:
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejta a poté přidejte do bazénové vody.
Počáteční a nárazové dávkování: 20ml /m3 vody
Provozní dávkování: 10 ml/m3 vody
Maximální dávkování: 30 ml/m3 vody

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář pH plus 3kg

M+H Vodnář pH plus 3kg


PH plus je přípravek na zvýšení pH bazénové vody ve formě prášku.

Ideální hodnota pH v bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při používání kyslíkové chemie je ideální oblast pH v rozsahu 7,0-7,4.

Pokud pH vody opustí tyto vymezené oblasti, mohou začít problémy.
Na hodnotě ph je závislá účinnost většiny dezinfekčních přípravků.
Pokud je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost vyblednutí barev plastů a folií.

Dávkování:
10 g/m3 vody zvýší hodnotu pH o 0,1.
Komplikace: Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář pH minus 3kg

M+H Vodnář pH minus 3kg


pH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.

Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při použití kyslíkové chemie je ideální oblast 7,0-7,4.
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očí a kůže.
Vyšší pH umožňuje růst řas.

Dávkování:
10 g/m3 vody sníží hodnotu pH o 0,1.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

 

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář pH minus 15kg

M+H Vodnář pH minus 15kg


pH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.

Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6. při použití kyslíkové chemie je ideální oblast 7,0-7,4. Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očí a kůže. Vyšší pH umožňuje růst řas.

Dávkování:
10 g/m3 vody sníží hodnotu pH o 0,1.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor
Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.
Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 15 kg

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář pH minus 7

M+H Vodnář pH minus 7,5kg


pH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.

Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při použití kyslíkové chemie je ideální oblast 7,0-7,4.
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očí a kůže.
Vyšší pH umožňuje růst řas.

Dávkování:
10 g/m3 vody sníží hodnotu pH o 0,1.

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.
Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Stop řasám - sada bazénové chemie

Vodnář Stop řasám – sada bazénové chemie


Řasy mohou mít různé zbarvení (nejčastěji zelené, hnědé nebo černé) a na několik dní vám znemožní užívání bazénu.
Pro případné řešení tohoto problému jsme pro vás připravili sadu produktů STOP řasám.

Produkty:

Akce 1 x 1kg:
Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí.
Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)
Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den

Na řasy 2 x 1l
Na řasy je nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody.
Eliminuje nepříjemné pachy, snižuje spotřebu chloru a zanášení filtrů.
Je stabilní v tvrdé vodě, v širokém rozsahu teplot a pH.
Biologicky je snadno odbouratelný.
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a poté přidejte do bazénové vody.
Počáteční a nárazové dávkování: 20ml /m3 vody Provozní dávkování: 10 ml/m3 vody
Maximální dávkování: 30 ml/m3 vody

Vločka super 1 x 1l
Vločka super je přípravek pro nárazové vyvločkování nečistot ve formě roztoku.
Oproti klasickým vločkovačům se tento přípravek vyznačuje větší účinností, úsporou přípravku pH a snadnější manipulací. Dávkování: na projasnění zamlžené vody 1–10 ml/1m3
Dávkování: pro mírné vločkování 10–20ml/1m3
Dávkování: pro intenzívní vločkování 20–40 ml/1m3

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Odzimování - sada bazénové chemie s pH Plus

Vodnář Odzimování – sada bazénové chemie s pH Plus


Sada produktů pro odzimování venkovních i krytých bazénů obsahuje všechny základní produkty potřebné pro správné rozběhnutí bazénové sezony.

Seznam produktů:

Akce: 1 x 1kg
Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí.
Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)
Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den

pH Plus: 1 x 1kg
PH plus je přípravek na zvýší pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.
Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při použití kyslíkové chemie je ideální oblast pH v rozsahu 7,0 – 7,4.
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají vám většinou problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většina dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očních spojivek a kůže.
Vyšší pH umožňuje růst řas.
Dávkování: je závislé na pH vody. 100g přípravku na 10 m3 vody zvýší hodnotu pH o 0,1.

Komplexon: 1 x 1,4kg
Komplexon je nový čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet.
Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody.
Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/7–10 dní.

Maskovač tvrdosti: 1 x 1l
Maskovač tvrdosti slouží k zamaskování iontů solí ve vodě, které způsobují jak nepříjemné usazeniny na stěnách – vodní kámen (vápník, hořčík), tak i zákaly bazénové vody (železo, mangan).
Působí v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách.
Dávkování: 30ml na 1m3

Tester 3 v jednom:
Použití:
Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.
Celé měření ukončete do 30 sekund.
Hodnota chloru by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l, ideální hodnota pH je 7,2-7,6, optimální hodnota celkové alkalinity mezi 80 – 120mg/l.

Tester na tvrdost vody:
Použití:
proužek ponořte na 3 sekundy do vody.
Následně vyjměte, setřepte zbytky vody a ihned porovnejte s natištěnou stupnicí.
Barva na proužku je stabilní po dobu 1 minuty.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Odzimování - sada bazénové chemie s pH Minus

Vodnář Odzimování – sada bazénové chemie s pH Minus


Sada produktů pro odzimování venkovních i krytých bazénů obsahuje všechny základní produkty potřebné pro správné rozběhnutí bazénové sezony.

Seznam produktů:

Akce:
Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí.
Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)
Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den

pH Minus:
pH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček.
Ideální hodnota pH ve vašem bazénu je při použití chlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Při použití kyslíkové chemie je ideální oblast pH v rozsahu 7,0 – 7,4.
Pokud pH vody v bazénu opustí tyto vymezené oblasti, začínají vám většinou problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většina dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš vysoké vylučuje se vápník z vody a dochází k zakalení vody.
Může dojít k podráždění očních spojivek a kůže.
Vyšší pH umožňuje růst řas.
Dávkování: je závislé na pH vody.
100g přípravku na 10 m3 vody sníží hodnotu pH o 0,1.

Komplexon:
Komplexon je nový čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet.
Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody.
Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.
Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/7–10 dní.

Maskovač tvrdosti:
Maskovač tvrdosti slouží k zamaskování iontů solí ve vodě, které způsobují jak nepříjemné usazeniny na stěnách – vodní kámen (vápník, hořčík), tak i zákaly bazénové vody (železo, mangan).
Působí v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách.
Dávkování: 30ml na 1m3

Tester 3 v jednom:
Použití:
Proužek ponoříte na 5 sekund do bazénové vody.
Následně vyjmete z vody setřepete zbytky vody, počkáte 15 sekund a pak porovnejte barvy na proužku s barevnou škálou na dózičce.
Celé měření ukončete do 30 sekund.
Hodnota chloru by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l, ideální hodnota pH je 7,2-7,6, optimální hodnota celkové alkalinity mezi 80 – 120mg/l.

Tester na tvrdost vody:
Použití:
proužek ponořte na 3 sekundy do vody.
Následně vyjměte, setřepte zbytky vody a ihned porovnejte s natištěnou stupnicí.
Barva na proužku je stabilní po dobu 1 minuty.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Síťka na nečistoty hladinová s ALU nástavcem

M+H Síťka na nečistoty hladinová s ALU nástavcem


Síťka na nečistoty hladinová s nástavcem.

Hladinová síťka slouží ke sběru nečistot z hladiny bazénu a pomáhá tak udržovat čistou vodu v bazénu.
V kombinaci s teleskopickou tyčí mnohonásobně zvětšíte prostor čištěné plochy bazénu.

Vhodné pro všechny bazény.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Síťka na nečistoty dnová s nástavcem

Síťka na nečistoty dnová s ALU nástavcem


Síťka na nečistoty dnová s ALU nástavcem.

Praktická síťka umožňující efektivní sběr mechanických nečistot ze dna Vašeho bazénu.
Občas se i na dně nejlépe udržovaného bazénu vyskytne něco, co tam nepatří (list, stéblo trávy, kamínek ).

S touto jednoduchou pomůckou můžete lehce a efektivně vyčistit dno Vašeho bazénu od všech nečistot.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Dávkovací plovák velký

M+H Plovoucí dávkovač velký


Plovoucí dávkovač

umožňuje nejlepší možné rozpouštění a plynulé dávkování chlorových tablet, čímž zaručuje čistotu a průzračnost vody ve Vašem bazénu.
Pokládá se přímo na vodní hladinu.
Posuvným uzávěrem můžete regulovat rychlost rozpouštění vložených tablet.

Je vhodný pro všechny typy zapuštěných i nadzemních bazénů.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Filtrační kartuše

M+H Kartuš do filtrace


Kartuš do filtrace

Specifikace :
výška 20,3cm,
vnější ø10,3 cm,
vnitřní ø 5cm.

Vnitřní část vložky je papírová a zachytávají se na ní nečistoty z bazénu.
Vložky je nutné pravidelně čistit a vyměňovat, aby vaše filtrační jednotka fungovala co nejúčinněji.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář Oxy light 5l

Oxy light 5l


Oxy-light

Dezinfekce na základě aktivního kyslíku s dlouhodobým účinkem
Oxy-light je dezinfekční a algicidní přípravek pro ošetření vody v plaveckých bazénech.
Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku.
Jeho hlavní účinná látka se rozkládá na vodu a kyslík.

Vzhled a složení:
Bezbarvá kapalina, v koncentrované podobě vylučuje sotva znatelný zápach.
Přípravek obsahuje peroxid vodíku 12g/100g (ES. 231-765-0) UN 2014, 5.1; II.

Působení:
Oxiduje nečistoty, dezinfikuje vodu na bázi aktivního kyslíku a působí proti růstu řas.

Návod k použití:
Přípravek Oxy-light dávkujte podle doporučeného obsahu přebytku peroxidu vodíku, resp. aktivního kyslíku v bazénové vodě. Startovací dávka je 3l na 10 m3
Následné dávkování 2l na 10m3 dle potřeby a znečištění vody
Používáte-li studniční nebo příliš tvrdou vodu, použijte před dávkováním této dezinfekce přípravek Maskovač tvrdosti. Zabráníte tím vysrážení kovů a vzniku nerozpustných sraženin.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.

Skladování:
Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladujte při teplotě do 20oC. Neskladujte s hořlavinami.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte.
Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch.
Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody.
Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody.
Nevyvolávejte zvracení.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Odpěňovač SPA 0

Vodnář Odpěňovač SPA 0,5l


Vodnář Odpěňovač 0,5l

Vzhled a složení:
Odpěňovač SPA je bílá viskózní emulze, rozpustná ve vodě.

Výrobek obsahuje 10g/100g silikonovou emulzi s účinnou látkou polydimethylsiloxan.

Návod k použití:
Odpěňovač SPA přidávejte do vody v koncentrované podobě, nebo ředěný.
Po zředění spotřebujte roztok do 24 hodin.
Doporučená startovací dávka je 5 – 10 ml/m3.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné brýle.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.
Po vymytí lze obal od výrobku použít k recyklaci.
Forma: roztok

Dávkování: 5-10ml/m³
Balení 0,5l

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Stabil SPA 0

Stabil SPA 0,5l


Stabil SPA je bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě.

Přípravek obsahuje hydroxyethan-1, 1-difosforečnou kyselinu 10-25g/100g (ES 220-552-8).

Působení:
Přípravek Stabil SPA zabraňuje usazování vápenatých sloučenin a převádí je na takovou formu, která se již nemůže usazovat na stěnách vířivek a způsobovat tak nepříjemné usazeniny.
Přípravek Stabil SPA je široce účinný také proti dalším iontům obsaženým ve vodách, které mohou způsobovat nepříjemné zákaly a zvyšovat spotřebu jak dezinfekčních prostředků, tak i dalších přípravků na úpravu vody ve vířivce.

Návod k použití:
Přípravek je nutné použít hned po napuštění SPA.
Počáteční dávkování je 30ml přípravku na 1m3.
Před další úpravou vody (pH, dezinfekce) nechte vodu několik hodin cirkulovat.
Nikdy nepoužívejte před ošetřením vody Vločku SPA.
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do vody.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.

Dávkování: 30ml/m³ před každým napuštěním vany.
Balení: 0,5l

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks

Vločka SPA 0,5l


Vločka SPA je nažloutlý čirý kapalný přípravek, velmi dobře rozpustný ve vodě.

Přípravek Vločka SPA obsahuje polyaluminiumhydroxidchlorid 20g/100g (ES. 215-477-2). UN 3264, 8; III

Působení:
Vločka SPA hydrolyzuje při reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů. Tyto polymery reagují s opačně nabitými složkami nečistot obsažených ve vodě.
Takto se na sebe nabalují jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snáze odfiltrovávat.
Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas.
Odstranění všech nečistot z vody snižuje spotřebu desinfekce, která tak není nutná k oxidaci těchto nečistot.

Návod k použití:
Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody.
Dávkujte 10ml Vločky SPA na 1m3 vody na projasnění zamlžené vody.
Při nadměrném častém dávkování více než 50ml/m3 může vzniknout stabilní bělavá disperze!
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do vody.

Forma: roztok
Dávkování: 20ml/m³
Balení: 0,5l

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Komplexon SPA 0

Komplexon SPA 0,5kg


Komplexon SPA je moderní čtyř-funkční přípravek pro ošetření vody ve SPA a vířivých vanách.

Tento přípravek působí jako desinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.

Vzhled a složení:
Bílé pomalu rozpustné tabletky hmotnosti 20g a průměru 30 mm.
Obsah aktivního chloru je min. 80%.
Účinnou látkou přípravku je kyselina trichlorisokyanurová 90g/100g (ES. 201-782-8).
Přípravek dále obsahuje síran měďnatý 5g/100g (ES. 231-847-6) a síran hlinitý 5g/100g (ES. 233-135-0).

Působení:
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka proti nečistotám obsaženým ve SPA a vířivých vanách.
Současně dochází k rozpouštění látky působící preventivně proti tvorbě řas a způsobuje jejich likvidaci.
Dále se uvolňuje látka s flokulačním účinkem, která napomáhá vyvločkování nečistot.
V přípravku Komplexon SPA je obsažena i látka se stabilizačními účinky na chlor obsažený ve vodě a snižuje tak spotřebu chlorových přípravků.

Návod k použití:
Za normálních podmínek dávkujte 1 tabletku na 1 m3 vody každých 14 dní.
Maximálně dávkujte 2 tabletky na 1,5 m3 vody každých 14 dní.
Přípravek Komplexon SPA dávkujte vždy do dávkovače, skimmeru nebo plováku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné rukavice.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků, ani v jejich blízkosti.
Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem.
Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

Skladování:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chraňte před přímým slunečním světlem a teplem.
Neskladujte s oxidovatelnými látkami, kyselinami, sloučeninami obsahujícími dusík (jako amoniak, aminy a močovina, apod.), organickými látkami a vodou.
Udržujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vypláchněte proudem vody s otevřenými víčky. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pijte vodu. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář pH minus SPA 0

Vodnář pH minus SPA 0,5kg


Vzhled a složení:
Přípravek pH minus SPA je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě.
Výrobek obsahuje hydrogensíran sodný (ES. 231-665-7).

Působení:
Vodný roztok přípravku pH minus SPA reaguje kysele, a proto se s ním snadno upravuje pH z vyšších hodnot na optimální hodnotu pH vody.

Návod k použití:
Dávkování je závislé na hodnotě pH vody v bazénu.
Dávkování 10 g přípravku pH minus SPA na 1 m³ vody sníží hodnotu pH bazénové vody o 0,1.
Jestliže je pH po jednom až dvou obězích filtrace po ošetření vody stále vyšší než optimální pH, dávkujte přípravek pH minus SPA znovu, dokud není pH v optimální oblasti.
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vyplachujte 10 – 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné rukavice a brýle.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

Skladování:
Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před působením tepla, přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte při teplotách +10 až +30°C (relativní vlhkost vzduchu 10-55%). Obaly skladujte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Koupit v e-shopu Skladem:do 10ks
Vodnář pH plus SPA 0

Vodnář pH plus SPA 0,5kg


pH plus SPA je přípravek na zvýšení pH bazénové vody.

Ideální hodnota pH vody ve SPA je při použití chlorové a bezchlorové dezinfekce 7,2-7,6.
Pokud pH vody ve SPA opustí tyto vymezené oblasti, začínají většinou problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků.
Pokud je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost vyblednutí barev plastů a fólií.

Vzhled a složení:
Přípravek pH plus SPA je jemný bílý prášek, špatně rozpustný ve vodě.
Přípravek obsahuje hydrogenuhličitan sodný (ES. 205-633-8).

Působení:
Vodný roztok přípravku pH plus SPA reaguje zásaditě, a proto se s ním snadno upravuje pH z kyselých hodnot na optimální hodnotu pH vody.

Návod k použití:
Dávkování je závislé na hodnotě pH vody ve vašem SPA.
Dávkování 10 g přípravku pH plus SPA na 1 m3vody zvýší hodnotu pH bazénové vody o 0,1.
Jestliže je pH po jednom až dvou obězích filtrace od ošetření vody nižší než optimální pH, dávkujte přípravek pH plus znovu, dokud není pH v optimální oblasti.
Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody.
Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.

Skladování:
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech.
Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Izolujte od kyselin, reakcí s kyselinami uvolňuje oxid uhličitý.
Chraňte před vlhkostí a vysokými teplotami.

První pomoc:
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vyplachujte 10 – 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks
Vodnář Akce 1kg

Vodnář Akce 1kg


Akce je dezinfekční látka s okamžitým účinkem v sypké formě.

Používá se k šokové úpravě vody. (56 % aktivního chloru)

Počáteční a nárazové dávkování: 17 g/m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 –1,7 g/m3 vody/den

KOMPLIKACE
Přechlorování: stav chloru ve vodě snížíte pomocí přípravku Neutralchlor

Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami: srovnejte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; dávkujte maximální množství chloršoku Akce a nechejte působit alespoň 12 hodin; nyní použijte maximální dávku přípravku Na řasy; okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna bazénu; přidáním Vločky klasik nebo Vločka super odstraníte odumřelé řasy z vody; vysajte vločky ze dna bazénu a zpětně propláchněte filtr.
Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovových iontů: upravte pH do ideální oblasti 7,2–7,6; použijte přípravek Maskovač tvrdosti.

Pamatujte: Komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolováním pH a dezinfekce.
Odstraňování komplikací je pak finančně i časově náročné.

Dávkování jednotlivých přípravků v případě komplikací je uvedeno na etiketách.

Balení 1 kg

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku

Koupit v e-shopu Skladem:nad 10ks