Vodnář Kompleton mini 1kg

Kompleton mini je 4-funkční dezinfekce pro kompletní péči o malé bazény ve formě 20g tabletek.

Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.
Jedná se o bílé tabletky s modrými body, které mají hmotnost 20g.
Tabletky jsou pomalu rozpustné ve vodě. Obsah aktivního chloru je min. 80 %.
Účinnou látkou přípravku je kyselina trichlorisokyanurová.
Dále přípravek obsahuje síran měďnatý a hlinitý.
Při rozpouštění tabletek ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka eliminující nečistoty obsažené v bazénové vodě.
Současně dochází k rozpouštění látky, která působí proti tvorbě řas.

Provozní dávkování: 3 tabletky/20 m3 vody/3 dny.
Maximální dávkování: 6 tabletek/20m3 vody/3 dny.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.