6 kroků pro správné nastartování jezírka


Zahrada se postupně zelená a někdy to bohužel platí i o… vodě v jezírku – a to nám ten jarní kolorit trošku kazí. Slunné dny často vedou k tzv. převrstvení jezírka. Voda od povrchu klesá a nahrazuje ji chladná voda ode dna. Vlivem tohoto procesu voda ožívá. To je okamžik, kdy je třeba věnovat jezírku patřičnou pozornost. Čím dříve, tím lépe. Poradíme vám, jak na to.

Včasná prevence předchází problémům

Zahrada se postupně zelená a někdy to bohužel platí i o… vodě v jezírku – a to nám ten jarní kolorit trošku kazí. Slunné dny často vedou k tzv. převrstvení jezírka. Voda od povrchu klesá a nahrazuje ji chladná voda ode dna. Vlivem tohoto procesu voda ožívá. To je okamžik, kdy je třeba věnovat jezírku patřičnou pozornost. Čím dříve, tím lépe. Poradíme vám, jak na to.

1. Základní údržba

Základním pravidlem jezírkového úklidu je „přiměřenost“ – jezírko je přírodní biotop a nemá rádo extrémy. Každoroční odbahnění a výměna vody není třeba – měli byste jen odstranit přebytečný kal a tlející organické nečistoty (odumřelé části rostlin, uhynulá zvířata, listí atd…). K odsátí kalů můžete použít jezírkový vysavač, hrubší nečistoty odstraníme síťkou. Zbylé nečistoty a část organické hmoty nevadí, alespoň se zde zachytí stabilizující prospěšné bakterie (BAENZY Start).

2. Zákaly a jednobuněčné řasy

Se slunečním svitem se mohou objevit zákaly. Jezírko si obvykle dokáže s takovou situací během pár dní poradit. Pokud ne, pomoci vám mohou čističe jezírek typu VLOČKA jezírka. Aplikaci dojde ke nabalování a shlukování nečistot spolu s jednobuněčnými řasami a sinicemi do větších skupin. Vločkovač nečistoty vysráží do chuchvalců a sedimentu a voda se stane průhlednější. Optimální je provést vločkování ještě před odstraněním kalu ze dna jezírka. P.S. Vločkování, ač velmi účinné, příliš nesvědčí jeseterovitým rybám.

3. Akvatechnika a filtrace

Používáte-li v jezírku akvatechniku – proveďte její tech. kontrolu. Věnujte pozornost mechanickému stavu celé instalace, zejména prasklinám a netěsnostem. Zkontrolujte elektrorozvody – utáhněte svorkovnice, zkontrolujte těsnost a neporušenost vedení. Připravte a uveďte do provozu filtrační zařízení (použijte startovací bakterie BAENZY Start – polovinu dávky do jezírka, druhou do filtrace), zapněte UV lampu na odstraňování řas a skimmer pro sběr nečistot z vodní hladiny.

4. Základní parametry vody

Při zahájení sezóny je nezbytná kontrola parametrů vody, zejména pH a tvrdosti (použijte Jezírkový TESTER 5v1). Pokud je voda příliš kyselá (pH menší než 6) nebo pění, vyměňte 1/4 vody v jezírku – případně použijte přípravek pH plus. S příliš zásaditou vodou (pH nad 8) si poradíte přidáním dešťové vody nebo přípravkem pH minus.

Optimální hodnota tvrdosti vody by měla být v rozsahu 8 až 15°dGH. Při napouštění jezírka ze studny můžete použít ZMĚKČOVAČ. Naopak – pokud používáte měkkou dešťovou vodu, je vhodné použít přípravek Na stabilitu – ten vodě dodá minerály a stopové prvky. Obsah fosforu (což je zásadní živina pro řasy) pak snížíme aplikací přípravku FOSFOSORB.

5. Péče o vodní rostliny

Stříhání vodních rostlin, stejně jako například okrasných zahradních travin provádíme na jaře, nikoliv na podzim. Přebujelé rostliny zase omezte, aby neubíraly prostor ostatním. Odstraněný materiál nechte pár dní ležet u jezírka, aby se z nich mohli drobní živočichové vrátit zpět. Rostliny můžete přeskupit nebo dosázet tak, aby v létě vytvářely potřebný stín (polovina hladiny by však měla zůstat volná).

6. Ryby

Jakmile má voda v jezírku stabilně teplotu nad 10 – 11 °C, můžete začít ryby po malých dávkách (1/3 – 1/4 běžné dávky) krmit kvalitním krmivem. Ryby, které jste nechali přezimovat v teplejším prostředí, dejte do jezírka, až voda dosáhne teplot kolem 12-15 °C, přičemž je nechte postupně aklimatizovat.