Bakterie – téměř neviditelný, ale velký pomocník v jezírku


Téměř každý majitel jezírka se setkal s problémem vláknité řasy nebo zelené a jinak zakalené vody. Tohle jsou důsledky nevhodně zvolené realizace či technologie a špatné péče o vodu (přerybnění, překrmování atd.) respektive obyvatele jezírka.

To znamená, že je narušena biorovnováha. Po realizaci a napuštění vody do jezírka by měla uplynout patřičné dlouhá doba pro osázení rostlin (2-3 týdny). Rovněž vysazení ryb by mělo být pozvolné, jen několik kusů s odstupem týdne. Přirozeně se vyskytující bakterie nedokážou tak rychle reagovat a namnožit se do takového počtu, aby stabilizovaly rovnováhu v jezírku. Také na začátku sezóny je vhodné pomoci vodnímu biotopu aplikací bakterií. Minimální teplota pro množení a funkci bakterií je kolem 10 °C.  Přípravky řady BAENZY obsahují téměř dvě desítky druhů bakterií, mnoha sérotypů v „suché“ formě, které se aktivují až ve vodě. Koncentrace bakterií v jednom gramu je téměř jedna miliarda. Proč jsme zvolili suchou formu? Protože suché bakterie respektive spóry mají mnohem delší životnost a jsou stabilnější vůči skladovacím podmínkám. Bakterie by se měly do jezírka přidávat v periodách a to aspoň jednou měsíčně, doporučujeme při prvotním dávkování rozdělit je do 3 dávek.
Nezapomínejme na malé pomocníky, kteří odvedou velkou práci pro udržení jezírka ve zdravé kondici, protože zdravé jezírko rovná se estetický skvost naší zahrady.

Radost z jezírka přeje Vodnář.