Jak správně pečovat o jezírko


Z hlediska časové i finanční náročnosti je lepší příčinám problémů s jezírkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče.

Aby jezírko pěkně vypadalo, je důležité věnovat mu celoroční péči.

Sledovat parametry vody TESTERY a při razantnějším vychýlení účinně zasáhnout. Po zimním období je důležité, aby se ustavila biologická a biochemická rovnováha. V letních měsících po vydatných srážkách hrozí, že se do jezírka dostane dešťová voda spolu s jinými látkami, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu vody. Razantní narušení rovnováhy kvality vody může být impulsem k množení řas a během několika dní je jezírko k nepoznání. Aplikací přípravku BAENZY–start na jaře nebo BAENZY–sezóna v letním období se upevní biologická rovnováha. Aplikací těchto přípravků snížíme množství živin pro řasy a sinice, které rychle bují kvůli nadbytku látek ze zimních měsíců, resp. po přívalových srážkách. Aplikace Vodnář–Systém předchází množení řas v jezírku.