Klíč k rychlému vyřešení problémů v zahradní jezírku


Z hlediska časové i finanční náročnosti je vždy lepší příčinám problémů s jezírkem či rybníčkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče. Aby rybníček či jezírko pěkně vypadaly, je důležité jim věnovat celoroční péči. Je nezbytné sledovat parametry vody TESTERY a při razantnějším vychýlení účinně zasáhnout. Po zimním období je důležité, aby se co nejdříve ustavila biologická a biochemická rovnováha. […]

Z hlediska časové i finanční náročnosti je vždy lepší příčinám problémů s jezírkem či rybníčkem předcházet, než řešit důsledky zanedbání péče. Aby rybníček či jezírko pěkně vypadaly, je důležité jim věnovat celoroční péči. Je nezbytné sledovat parametry vody TESTERY a při razantnějším vychýlení účinně zasáhnout. Po zimním období je důležité, aby se co nejdříve ustavila biologická a biochemická rovnováha. V letních měsících po vydatných srážkách hrozí, že se do jezírka dostane dešťová voda spolu s jinými látkami, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu vody. Razantní narušení rovnováhy kvality vody může být impulsem k množení řas a během několika dní je jezírko k nepoznání. Aplikací přípravku BAENZY–start na jaře nebo BAENZY–sezóna v letním období se upevní biologická rovnováha. Aplikací těchto přípravků snížíme množství živin pro řasy a sinice, které v jarních měsících rychle bují kvůli nadbytku látek akumulovaných během zimních měsíců, resp. po přívalových srážkách. Rovněž aplikace přípravku NA ŘASY–systém předchází množení řas v jezírku či rybníčku.

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Zelená voda Vysoký obsah živin → nárůst jednobuněčných řas a sinic

Aplikace VLOČKA super k odstranění zeleného zákalu

Aplikace BAENZY-sezóna ke snížení obsahu živin na únosnou hranici

Aplikujte FOSFOSORB

Vláknitá řasa Vysoký obsah živin → porost řas na dně kačírku atd.

Mechanicky odstranit pomocí NA ŘASY-kontakt

Aplikovat algicid NA ŘASY-systém

Po dvou dnech použít bakterie k odstranění odumřelých řas.

Aplikujte FOSFOSORB.

Zakalená voda Velké množství usazenin detritu rozvířeného rybami, velké množství organických látek

Aplikovat přípravek NA ŘASY-kontakt

Odstranění a zoxidování bahna a nečistot ze dna

Poté aplikovat BAENZY-sezóna

Pěna, ryby na hladině Kyslíkový deficit, vysoké množství organických látek, kontaminace vody

Aplikace přípravku NA ŘASY-kontakt  – zvýší se obsah kyslíku a zoxidují organické látky

Aplikace BAENZY-start  – navodí se biologická rovnováha a rozloží se zbylé kontaminanty vody

pH mimo normální hodnoty (pH<6, pH >8) Tlecí procesy, kamené prvky se zásaditou reakcí, vydatné  dešťovésrážky

Aplikací přípravků pH plus a pH mínus upravit pH na hodnotu 7 (6–8)

Následně aplikovat BAENZY-sezóna.

Vysoký obsah dusíku a fosforu Překrmování ryb, tlení rostlinných zbytků, velké množství detritu a bahna.

Pro odstranění zbytků rostlinného materiálu a bahna ze dna použít NA ŘASY-kontakt.

Aplikovat přípravky BAENZY-sezóna a FOSFOSORB

Špatně fungující biologický systém v jezírku Časné vysazení rostlin a ryb do nového jezírka. Aplikace přípravku BAENZY-start

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.