Péče o jezírko během celého roku


Zabýváme se péčí o vodu více než deset let a jsme rádi, že vám můžeme představit sadu přípravků...

Jezírko je živý organismus a je nutné jej udržovat v dobré kondici po celý rok.

Zabýváme se péčí o vodu více než deset let a jsme rádi, že vám můžeme představit sadu přípravků, z nichž mnohé jsme vyvíjeli společně s odborníky z brněnské Mendelovy univerzity a s profesionály, kteří se stavbou a údržbou zahradních jezírek zabývají. Seznámíme vás s praktickými kroky, jak se o jezírko a rybníček průběžně starat, jak řešit problémy i jak jim předcházet. Přejeme vám krásné chvíle u vašeho jezírka.

březen-duben

V jarních měsících se voda velmi rychle prohřívá, prodlužuje se denní svit a zrychlují se životní pochody všech organismů. Pokud příprava na zazimování nebyla dobře provedena, může být ve vodě nahromaděné velké množství živin. Proto je dobré pomocí TESTERŮ změřit kvalitu vody a obsah látek. Po nezbytném odzimování aplikujeme do vody BAENZY-start, do filtru BAENZY- filtr, sorbenty FOSFOSORB pro odstranění fosfátů, které sníží obsah živin ve vodě. V jezírku či rybníčku je třeba provést jarní úklid, odstranit listí, odumřelé části rostlin popřípadě kaly, jelikož všechny tyto složky negativně ovlivňují kvalitu vody a mohou  způsobit množení řas. Pokud je voda po zimě zakalená a plná nečistot, aplikujte VLOČKU jezírka.

květen

Teploty už dosahují vysokých hodnot, do vody v zahradních nádržích jsou zaneseny nečistoty (hlavně pyly stromů). Rovněž časté jarní bouřky negativně narušují chemické vlastnosti vody. Parametry vody v rybníčku či jezírku testujeme TESTERY a podle hodnot zasáhneme. Květen bude ale období s průzračnou vodou a po důkladném odzimování byste neměli mít jakékoli problémy. Pokud by stoupla výrazně hodnota dusičnanů nad 20ppm, nasaďte sorbent NA DUSIČNANY a nechte podle obsahu a návodu na vývodu vody z filtru. Se stoupající teplotou aplikujte přípravek Bio2Hum jako prevenci nárůstu řas.

červen-září

Voda dosahuje  vysokých teplot, biologická aktivita je na vrcholu. Rostliny a řasy spotřebovávají oxid uhličitý ke svému růstu, alkalita vody klesá. Spotřeba kyslíku je vysoká a kvůli vyšší teplotě se ve vodě hůře rozpouští. Pokud je voda neprůhledná a barví se do zelených odstínů, může to být způsobeno odbouráváním oxidu uhličitého z vody. Průhlednost vody obnovíme přípravkem VLOČKA jezírka a vysátím organických nečistot, alkalitu zvýšíme přípravkem pH PLUS. Vodu prokysličíme přípravkem NA ŘASY-kontakt a současně zoxidujeme organickou hmotu (řasy a vznikající detrit). Pro rychlejší snížení živin ve vodě je dobré opět aplikovat BAENZY-sezóna a vyměnit síťku se sorbentem FOSFOSORB k odstranění fosfátů. Pokud zaznamenáme na kačírku, kamenech nebo folii začínající povlak vláknitých řas, aplikujeme Na řasy-Systém.

říjen-listopad

Podzimem končí vegetační období většiny rostlin, nemají proto potřebu přijímat živiny, naopak nepřímo vodu o živiny obohacují. Rákosovité rostliny by se měly zastřihnout nad vodní hladinou, protože během zimního období zajišťují výměnu plynů a zásobování kyslíkem. Důležitá je příprava na zazimování. Pokuste se odstranit všechny nečistoty ze dna vysavačem nebo přípravkem NA ŘASY-kontakt. Doporučujeme také změřit chemické vlastnosti vody a případně upravit na vhodné parametry. Před poklesem teplot pod 10°C aplikujeme BAENZY-na zimu s vhodnou skladbou heterotrofních bakterií a enzymů, abychom podpořili rozklad zbylé organické hmoty a posílili namnoženou a zasporovanou kolonii pro brzké jarní měsíce, kdy se začnou probouzet sinice a planktonní řasy.

prosinec-únor

V zimě jsou životní pochody organismů zpomaleny na nezbytné nutné procesy. Důležité je, aby jezírko nebylo zamrzlé v celé ploše kvůli výměně plynů.