Podzim v zahradním jezírku


Probíhající podzim nám prozrazují kratší dny, chladná rána v mlhách a oparu, listoví stromů vystupující z barevné monotónnosti do koloritu žluté, fialové, červené.

Voda v našem jezírku se pomalu ochlazuje a celý biotop se přizpůsobuje svým životním cvalem teplotě vody. S klesající teplotou vody omezíme interval krmení ryb a přestaneme úplně, až dosáhne 9 až 10 °C. Jesetery můžeme ještě jednou za týden dva velmi lehce přikrmit, pokud jsou však ve společném jezírku s ostatními druhy ryb,  přestaneme je krmit rovněž. Padající listí ohlašuje pravý nástup podzimu. Z jezírka se snažíme co nejvíce listí vylovit ještě dokud plave na hladině, pokud dojde k potopení na dno, můžeme si pomoci přípravkem NA ŘASY- KONTAKT, který vynese listí opětovně na hladinu, odkud jej vylovíme. Rovněž je vhodné vysát dno jezírka od detritu, k dočištění rovněž pomůže  NA ŘASY- KONTAKT .

Vhodné je do jezírka aplikovat bakterie BAENZY – NA ZIMU a to z důvodu odbourání zbytků organického zatíženi po krmení ryb a jejich výměšků a prevence tvorby jedovatých plynů v zimních měsících pod ledem. Ke správnému a pohodovému přezimování ryb přispějeme aplikací přípravku BIOSOIL,  skládajícím se mimo jiné z extraktu rašeliny a ječmene.