Prevencí a pravidelnou péčí za krásný vzhled a proti problémům


Včasným odzimováním, správným založením, kontrolou parametrů vody a pravidelnou péčí vytvoříme ty nejlepší předpoklady, jak mít z jezírka radost a předejít řetězeným komplikacím, které mohou vyústit až v úhyn ryb.

Testujte Testerem 5v1 pravidelně jedenkrát týdně anebo vždy při změně vzhledu a chování ryb. Příčinou růstu řas či zelenání vody jsou náhlé změny hodnot pH, alkality, tvrdosti či obsahu dusíku nebo fosforu. Tvrdost a alkalita vody mohou ovlivnit účinnost řady algicidních preparátů a množení prospěšných bakterií. Všechny nejdůležitější parametry, jejichž výčet a rozmezí najdete níže, lze zjistit pomoci našich testerů, které měří hodnotu pH, tvrdosti, alkality, obsah NO2- a NO3- . Na dalších stránkách se dozvíte, co jedno-tlivé hodnoty znamenají a jak postupovat.

Obecně se držte při údržbě následujících zásad:

Udržujte teplotu vody do 25°C a nižší dostupnost slunečního svitu do vody zastíněním, hloubkou a přípravky BIO2HUM nebo BIOSOIL
Udržujte hladinu dusičnanů pod 20ppm pomocí přípravku NA DUSIČNANY a fosforečnanů pod 0,3ppm pomocí přípravku FOSFOSORB, abyste omezili dostupnost limitujících živin řas a sinic
Udržujte alkalitu na hodnotě cca 120ppm, aby pH nekolísalo a drželo se okolo 7mi (6-8)
Vyvarujte se příliš tvrdé vody, není přirozená ani pro rostliny, ani pro ryby, ale řasám moc nevadí. Pomůže Změkčovač nebo také BIOSOIL, pokud užíváte studnu jako zdroj.
Zbavujte jezírko přebujelé organické hmoty, vysajte občas dno a pravidelně čistěte dostatečně dimenzovaný komorový filtr. Zbylou hmotu využijí heterotrofní bakterie přípravků BAENZY (start, sezóna, na zimu) k rozkladu na pro rostliny dostupné živiny
Okysličujte vodu čeřením hladiny, aerátory a neustálou rotací, abyste zajistili odbourání škodlivin a správnou funkci biofiltru s nitrifikačními bakteriemi BAENZY–filtr.
Využijte vodních rostlin jako další filtrační stupeň i jako okrasný prvek
Používejte vyvážená prémiová krmiva pro ryby a nepřekrmujte je. Naše krmiva se vyznačují vhodným poměrem hlavních živin a tím vysokou stravitelností, ryby jsou zdravější, vitálnější a nezatěžují vody přemírou odpadu
Zapojte do práce bakterie BAENZY

Správné hodnoty parametrů vodyv jezírkách a rybníčcích:

Celková tvrdost 7 – 20 °dGH (125 – 360 ppm)
Alkalita 4 – 10° dKH (71 – 175 ppm)
pH blízko neutrální hodnoty 7 (6 – 8)
Teplota pod 28 °C
Obsah kyslíku více než 6 mg/l
Obsah čpavku (amoniaku) NH4+ méně než 0,05 mg/l
Obsah dusitanů NO2- maximálně 0,1 – 0,2 mg/l
Obsah dusičnanů NO3- maximálně 80 mg/l
Obsah fosfátů PO43- maximálně 0,3 mg/l