Přezimování jezírka


Zimní období je pro většinu obyvatelů vodních biotopů časem klidu, hibernace a čekáním na první teplé sluneční paprsky. Proto, aby vodní obyvatelé přečkali bez úhony zimní čas, musí prostředí dodávat dostatečný komfort pro správné a zdravé přezimování.

S klesající teplotou ryby méně přijímají potravu, proto omezíme krmení, aby jsme zbytečně neznečišťovali jezírko nespotřebovaným krmivem. Vodní rostliny jako orobinec, rákos atd. sestříháme asi 5 cm nad vodní hladinou a odstraníme spadané listí. K tomu nám pomůže přípravek NA ŘASY-kontakt, který vyzvedne na hladinu nejenom řasu, ale i listí, bahno a další nečistoty, plus dodá do vody potřebný kyslík. Organické nečistoty se mohou během zimního období pod zamrzlou hladinou přeměnit v pro ryby toxické plyny jako je čpavek, metan, sirovodík aj. Proto velmi doporučujeme snížit organické zatížení v jezírku na minimum. Dobrým pomocníkem jsou bakterie, které organický materiál rozloží a spotřebují. Přípravek BAENZY-na zimu, byl právě pro tuto funkci vyvinut. Bakterie by se měli do jezera aplikovat v půli října. Dobré je zajistit po zamrznutí hladiny jezírka v ledu otvor, kterým jezerní biotop „dýchá“ a dochází k výměně plynů.

Radost z jezírka přeje Vodnář.