Přírodní síla ječmene a humátů BIOSOIL


Algistatické vlastnosti ječmene jsou známé více než několik desítek let. Přesný princip působení ale není doposud objasněn.

Zřejmě jde o synergické působení mnoha látek (oxidované polyfenoly a chinony), jež se z ječmene vyluhují do vody a spolupůsobením zabraňují růstu řas. Na vodní biotop velmi příznivě působí také rašelinné výluhy-humáty. Humáty dokážou odfiltrovat část spektra světla potřebného k fotosyntéze řas, a tím nepřímo působí proti růstu řas. Dále velmi vhodně působí na vodní makrofyta (vyšší rostliny)zajistí zdravější růst a bohatší násadu květů. Také rybí obyvatelé lépe prospívají jsou v lepší kondici, humáty působí proti stresu (nové ryby v jezírku), podporují růst a příjem potravy. Ječmen a humáty Vám přinášíme v našem novém přípravku BIOSOIL. Jedno balení vystačí až na 20m3 vody.

Těšte se z estetiky zdravého vodního prvku ve vaší zahradě.
Váš Vodnář