S vodními rostlinami k čistší vodě


Využijte jarního elánu a vysaďte nové rostliny. Rostliny a květiny jsou mimo jejich estetickou úlohu i skvělými pomocníky v koloběhu živin a jsou předpokladem pěkné, čisté vody v jezírku.

Rostliny a květiny jsou mimo jejich estetickou úlohu i skvělými pomocníky v koloběhu živin a jsou předpokladem pěkné, čisté vody v jezírku.

Nebudu se v tomto příspěvku zabývat odzimováním jezírka, to řešíme na jiném místě, ale na co chci upozornit je, že rostliny a květiny jsou mimo jejich estetickou úlohu i skvělými pomocníky v koloběhu živin a jsou předpokladem pěkné, čisté vody v jezírku. Ať již chováte ryby nebo ne, rozkladem organické hmoty mikroorganizmy se do vody uvolňuje anorganická forma biogenních prvků C, N, P, která je využita rostlinnou formou ke svému růstu. Velmi jednoduše. A to jak ta, která je vzhledná a líbí se nám – lekníny, pomněnky, kosatce, lekníny, tak i fytoplankton (líbí se zooplanktonu) a dlouhé řasy na dně, které se nelíbí nám. Jistě jste zaznamenali, že nejčistší vodu v jezírku máte na jaře, v období největšího vegetačního boomu vodních rostlin, které zapracovávají živiny do listů. Jen dobře, máte-li funkční nezanešenou kořenovou čistící filtraci. Udržujte ji, odmění se vám pěknou vodou a menšími starostmi.

Ještě lépe, pokud jsou jak ve filtraci, tak i v pobřežních zónách vysazené rostliny, které kvetou různě během celého vegetačního období anebo průběžně rostou. Sestavu, co vysadit přikládáme. Najdete zde mimo jejich českého a latinského názvu i kdykteré traviny a květiny kvetou, jak vypadají a zda případně (ne)jsou zasaženy, když použijete přípravek Systém.

Je důležité zmínit, že abychom předcházeli růstu řas, potřebujeme pomocí heterotrofních bakterií v jezírku rychle převádět organicky vázaný amoniakální dusík na anorganický a ten pak v biofiltru nitrifikovat až na dusičnany, které následně musí spolu s fosforem „najít uplatnění“. Vyšší rostliny jsou v tomto ohledu v boji o zdroj agresivnější, takže pak méně zbude na tu formu řas, která právě využívá ke svému růstu dusičnanový dusík.

Pokud testerem naměříteobsah dusičnanů nad 100mg/l i přesto, že máte funkční kořenovou filtraci, vysazené okrasné rostliny, použijte přechodně náš přípravek „Na dusičnany“, s jehož pomocí jejich obsah v krátké době snížíte. Je to rychlejší než proces denitrifikace, ke kterému dochází spíše při nedostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě, což nechceme a ani si nemůžeme dovolit.

Váš Vodnář