Aktuality

Léto

Voda dosahuje  vysokých teplot, biologická aktivita je na vrcholu. Rostliny a řasy spotřebovávají oxid uhličitý ke svému růstu, alkalita vody klesá. Spotřeba kyslíku je vysoká a kvůli vyšší teplotě se ve vodě hůře rozpouští. Pokud je voda neprůhledná a barví se do zelených odstínů, může to být způsobeno odbouráváním oxidu uhličitého z vody.